Cevaplar

2012-11-12T21:02:05+02:00

Güzel Sanatlar (Güzel Sanat Nedir?)

İnsanda heyecan ve hayranlik uyandiran sanatlar. bu sanatlar marangozluk, demircilik, dülgerlik gibi, el işinden çok ,ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardir.

Güzel sanatlar içine, ortaçağ bilginleri tarafindan on sanat sokulmuştur.

Bunlar da: sarf (dilbilgisi), nahiv (sözdizimi), ilmi beyan (güzel konuşma bilimi), belagat (güzel konuşma bilimi), hesap felsefe, musiki, hendese geometri), ilmi heyet (astronomi) idi.fakat bunlardan çoğu, bilimler arasina girmiş ve güzel sanat olmaktan çikmiştir. 

Güzel Sanatlarin Çeşitleri:

2 3 2
2012-11-12T21:02:20+02:00

Şiir, müzik, resim, heykel, mimari, tiyatro gibi insanlarda estetik yönden bir zevk duygusu uyandıran sanatlara verilen isim. Güzel sanatların gayesi, güzelliği ifade etmek ve yorumlamaktır

Kaynak: http://guzelsanatlar.nedir.com/#ixzz2C2KajpMs

2 5 2