Cevaplar

2012-09-27T15:33:05+03:00

1.SUNUM
2.TARTIŞMA
3.PANEL

 

 

1.SUNUM

İnsan hayatı, bir toplumun içinde mevcuttur. Bu toplumda her an insanlarla iletişim içindeyiz. Konuşurken, yazarken, bakarken ve hâsılı her zaman bir iletişimle, bir sunumla karşı karşıyayız. Lokantayı seçerken bile garsonların servisine dikkat ederiz. Garsonun dış görünüşü, işteki ustalığı, müşteriye karşı tavrı o lokantayı seçmemizde birinci derecede etkilidir. Yemekler çok güzel ve kaliteli olabilir; ancak onu sunan bunu gerektiği gibi sunmuyorsa yani kendisi bal; yüzü sirke satıyorsa, yemekler ne kadar kaliteli olsa da asla bir daha orayı tercih etmeyiz.
Öğretmenlerimiz derslerde cd, vcd, tepegöz, slayt, internet, bilgisayar gibi teknolojilerden yararlanırlarsa; dersi daha iyi sunmak için gayret ederlerse bizim dersi daha iyi anlamamızı sağlarlar.
Sonuç olarak hayatımızın her köşesinde karşılaştığımız sunum konusunu bilmek ve en etkili biçimde kullanmamız gerekir.
Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli nokta/an öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan; laboratuar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden; önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara sunum adı verilir.
Sunumda amaç; bilgileri yenileme, araştırma ve anket sonuçlarını değerlendirme, bilime katkıda bulunmadır. Sunumlarda dinleyici kitlesinin, konuya ilgi duyan kişilerden oluşur ve sunumda eldeki teknik imkânlardan yararlanmaya özen gösterilir


Sunumdan önce yapılması gerekenler

Sunumu yapan kişinin sunumdan önce bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. 

Öncelikle bir konu seçilmelidir. Bu konu güncel olmalıdır.

Sunumun hazırlığında bol ve değişik kaynaktan yararlanmak faydalıdır.

Sunum yerinin daha önceden görülmesi gerekir.

Prova yapma, kullanacağı malzemelerin kontrolü sunumu yapan kişinin amacına ulaşmasında yararlı olacaktır.


Sunum sırasında yapılması gerekenler

Sunum esnasında ciddi, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu görünüm önemlidir.

Sunum yapacak kişi konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi veya kürsüyü rahat kullanmaya özen göstermelidir.

Konuşmacının dinleyicilerle, başta bakışlar olmak üzere, vücut diliyle iletişim kurması daha etkili olur.

Konuşmacı ses ve kelimelerin doğru telaffuza özen göstermesi gerekir.

Sunumda, bilgisayar, cd, disket, projeksiyon cihazı, slayt makineleri, mikrofon gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz.

Görsel malzemenin en az espri kadar konuşmanıza ilgi ve tat katacağını unutmamalıyız.


Görsel malzemenin kullanılış amacı:
Dinleyicilerin verilen bilgileri iyi algılamaları için
Fikirleri, kavramları vb. anlatırken zaman kazanmak için
Yanlış anlamalardan kaçınmak için
Fikirleri sağlamlaştırmak için
Tat ve espri katmak için
İyi hazırlanmış görsel malzemeyi, konuşmacı konuyla güzel ve uyumlu bir şekilde kullandığı zaman başarılı olur. Aksi durumlarda görsel araçlar dinleyicinin dikkatini dağıtabilir. Başka konuşmacı görsel malzeme kullanıyor diye değil, sizin konuşmanız görsel malzeme gerektiriyorsa kullanmalısınız.
Rakamlar, söylendiklerinde anlaşılmaları güç şeylerdir. Görsel olarak sergilendiklerinde daha kolay anlaşılır. Konuşmada; %55 görüntü, %38 ses, %7 sözler etkili olduğuna göre buradan slaytın önemi daha iyi ortaya çıkar. Bu yüzden sunum esnasında, slâytlarda, konunun önemli yönlerini belirten özlü, açık ve etkili ifadeler yer almalıdır. Slâyt metinlerini dinleyiciler dikkatle okurlar. Slâytlarla konuşma eş zamanlı olarak verilmelidir.

Sunumda, gerektiğinde daha önce hazırlanmış bazı belgeler, grafikler ve şekiller kullanılabilir. Malzemeleri bir başkası kullanacak ise konuşmacı ile malzemeleri kullanan kişi arasında uyum kaçınılmazdır.

Sunumda gereksiz ayrıntılara girilmemesi gerekir.

Sunum sonrasında yapılması gerekenler

Sunum yapan konuşmacı sunumdan sonra dinleyicilerin soru sormalarına müsaade etmelidir.

Konuşmacı sorulan sorulara tartışmaya girmeden doyurucu,açık ve net cevaplar vermelidir.

1 1 1
En İyi Cevap!
2012-09-27T15:33:22+03:00

Etkili bir sunuş için dikkat edilmesi gereken konular

1 - Yalnızca konuşacak iseniz (görsel öğe yoksa)

- Mutlaka sabit kalmamaya çalışın
- Jest ve mimikleriniz canlı olsun
- Ses tonunuz vurguya göre gürleşsin ya da kısılsın
- İzleyiciyle göz teması kurun
- Mutlaka kağıttan okumamaya çalışın

- Dinleyicilere daha önce duymadıkları ya da düşünmedikleri şeyler anlatın
- Dinleyicilere etkileyici hikayeler anlatın
- Ölümsüz sözler kullanın
- En sonda söyleyeceklerinizle ilgili ipuçları verin
- Hep bildikleri şeyleri abartarak sunun, “aslında neymiş” desinler
- Vurguyu, genelde sorularla, yüzlerine vurarak, verin

2 - Görsel öğelerle anlatma imkanınız var ise

- Sakın ama sakın ekranda yazanları okumayın
- Görsel öğelerin üzerinden sunumu yapın, dinleyiciler resime anlam vermeye çalışırken siz anlattıklarınızla beyinlere şok dalgası yollayın
- Gözlerinin önünde duran hep gördükleri şeylerin aslında ne anlam ifade ettiğinden bahsedin
- Anlattıklarınızı ispatlayıcı istatistiksel bilgileri kısaca verin
- Birazdan anlatacağınız şeylerin özel olduğunu hissettirecek girişler yapın
- Görsel öğeleriniz çok kolay ulaşılabilir olmalı
- Sunumun belli kısımlarında çirkefleşin, ortamda olmayan güçlüleri eleştirin ancak çizmeyi aşmayın Çünkü kötü insanın eleştirisi insanoğlunun her zaman hoşuna gitmiştir
- Anlattığınız konuları uyguladığınızı anlatın
- Konu bütünlüğünü sağlayın sunumu parçalara bölün ve bulmacanın kısımları misali sonunda birbirlerini tamamlasınlar

Siz, sadece siz olun, başkası gibi sunmaya çalışsanızda başaramazsınız
İlk kez sunum yapıyorsanız dikkatli olun, işler yolunda gitmezse bu daha sonraki sunumları da etkileyecektir Daha önce ayna karşısında bir ya da iki kere sunum yapın işler yolunda giderse bir daha sunum yapmanız gerektiğinde ihtiyacınız olmayacak

2 3 2