Cevaplar

2013-10-24T16:02:39+03:00
Milli sınırlar içinde bulunan vatan bir bütündür,parçalanamaz.(Onun hiçbir parçası kendinden ayrılamaz.)Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı,Osmanlı Hükümetinin dağılması halinde millet, hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir.Vatanın ve istiklalin  korunmasına  ve  sağlanmasına İstanbul  Hükümeti’nin gücü  yetmediği taktirde, amacı gerçekleştirmek için  geçici  bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümetin üyeleri milli  kongre tarafından seçilecektir.  Kongre  toplanmamışsa  bu   seçimi  Temsil  Heyeti   (Heyet-i Temsiliye)Kuva-yi Milliye’yi amil (etken) ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.Hıristiyan unsurlara (azınlıklara) siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu haklar verilemez.Manda ve himaye kabul olunmaz.Milli meclisin derhal toplanması ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır.Bu kongrede , Mustafa Kemal Paşa başkanlığında, dokuz kişiden oluşan bir temsil heyeti seçildi ve çalışmalarını tamamladı.(7 Ağustos 1919)
0
2013-10-24T16:03:57+03:00
Milli mücadele dönemi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basmasıyla başlayan bir mücadele döneminin genel adıdır.
Milli Mücadele Dönemi cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar sürmüştür.Bu dönemde Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'da parça parça olan milli hareketlerin birleşmesi en önemli özelliğidir.Sonra meclis kurularak düzenli orduya geçilmiştir ve bu düzenli ordu İngiliz desteğindeki Yunan ordusu ile savaşlar yapmıştır. Bunun dışında halkın da oluşturduğu düzenli ordudan önce kuvayi milliye çeteleri de gazi antep şanlıurfa adana gibi illlerimizde fransız ordularına karşı savaşmıştır.

19 Mayıs 1919 tarihi, Türk İstiklâl Harbi’nin hukuken, siyâseten ve bir anlamda fiilen başladığı tarihtir. Milletin kendi istiklâlini kurtarmak yönünde kendi azim ve kararını ortaya koyduğu bir tarihtir. Bu tarihten sonra Anadolu’da Kuvâ-yı Milliye derlenip toparlanacak ve Hâkimiyet-i Milliye’nin idâmesi için mücâdeleye başlanacaktır. Mücâdele neticesi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmadan önce tasarladığı vechile yıkılan bir imparatorluktan yepyeni ve millî bir Türk devleti hayat bulacaktır. Bu itibarla 19 Mayıs tarihi, Türk tarihinde mümtaz bir mevkie sahiptir

0