1.. Tarih nedir ?Açıklayınız.

2.. Tarihi öncesi çağları yazınız

3.. Anadolu da ilk kez tarih yazıcılığı kimlerle başlamıştır. Günümüz hukukunun temelini oluşturan l2 levha kanunu kimlere aittir.

4.. Türkiye’nin tarih öncesi dönemlerini aydınlatan merkezlerden Çatalhöyük ve truva hakkında bilgi veriniz?


5. Mısırda cesetlerin mumyalanıp korunmasına çalışılması dini inançlardaki hangi özelliği gösterir.Mumyacılık nedir?


6.. Tarih araştırmalarında birçok bilim dalına başvurulur,bunun nedenlerini söyleyiniz.

7.. Yere batan sarayı,ayasofya,bozdoğan kemeri günümüze hangi uygarlıktan kalmıştır

8.. Hayvanların evcilleştirilmesi hangi dönemden itibaren başlar ve ateş ne zaman bulunmuştur

9.. Pankuş ,anal,antropoloji,nümizmatik,filoloji kelimelerini açıklayınız.

10.. Aşağıdaki Başkentleri devletlerle eşleştiriniz.

Gordion Hititler

Sard Lidyalılar

Hattuşaş Urartular

Milet İyon

Tuşpa Frigya

iyi yapanlar için puanı arttırıcam yaklaşık 20 25 felan yani boş soru soracağım gerekişrse

1

Cevaplar

2012-11-12T21:27:48+02:00

TARİHİN TANIMI: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.

TARİHİN KONUSU NEDİR? : Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.

TARİH ANLATIMINDA  
 1)- Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın GERÇEK olup olmadığını anlarız.
 2)- Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir. Çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu, o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler.

SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ NEDİR?
 Bütün olaylar bir zincirin halkalari gibi birbirine bağlidir. her olay kendisinden önceki olayın SONUCU, kendisinden sonraki olayın SEBEBİ'dir. Önceki olayı bilmezsek, sonraki olayı kavrayamayız.


TARİHİ ÖNCESİ DEVİRLER
Avcılık ve Toplayıcılık Dönemi 

İlk Tarımcı Köy Toplulukları Dönemi

Gelişkin Köy Toplulukları Dönemi
Kalkolitik (Maden-Taş) Çağ: M.Ö. 4800-3000


3 5 3