Cevaplar

2012-11-12T21:49:42+02:00

Edebi Metinlerin Temel İfade Şekilleri
1.Manzum 
2. Mansur

Edebi Metinler
1.Coşku ve Heyecan Bildiren Metinler
2.Olay çevresinde Gelişen Metinler
2.a)Anlatmaya bağlı metinler
2.b)Göstermeye bağlı metinler

6 4 6
En İyi Cevap!
2012-11-12T21:50:05+02:00

Edebi metinlerin temel ifade şekilleri, Manzum ve Mensur olarak iki çeşittir.

Manzum Nedir 1 - Özellikle duyguların, hislerin anlatildiqi yazı biçimidir. Dizelerden (mısralardan) oluşur. Dizeler alt alta sıralanır. Ölçü ve kafiyesi (uyağı) bulunur. Böyle yazılara manzume denir. Manzumelerin duygu ve heyecan yönünden yeterli olup bir sanatdeğeri taşıyanlarına şiir denir. 

2 - Klasik Türk Edebiyatında bütün şairler tarafından ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sanatlı sözlere manzum denir.

3 - Dizeler halinde yazılan yazılara verilen ad. dizeler halinde yazılan, uyaklı ve ölçülü olan her yazıya manzum yazı denir, ancak her manzum yazı şiir değildir. bir manzum yazının şiir değeri taşıyabilmesi için duygu ve heyecan yönünden yeterli olması, sanat değeri taşıması ve okuyan kişi üzerinde güzelduygular uyandırması gerekir.

4 - Dizilmiş, düzenlenmiş, sıralanmış.
5 - Vezinli, kafiyeli söz/şiir. Mensur; sözlük anlamıyla, nesir halinde yazılan yazı, yani düz yazı demektir. Dilbilgisi kurallarına göre cümleler halinde yazılmış eserlere mensur eser denilmektedir ve manzum eser'in zıddıdır. 14 4 14