Cevaplar

2012-11-12T22:04:15+02:00
El Medinetül Fazıla (Farabi) es Siyasetüs Şeriyye (İbn Teymiye) el Ahkamüs Sultaniyye (Maverdi) Siyasetname (Nizamülmülk) Kabusname (Keykavus) Kutadgubilig (Yusuf Has Hacib) Siyasete Müteallik Asarı islamiye (Bursalı Mehmed Tahir) Siyasetnameler (Agah Sırrı Levend) Osmanlı Siyasetnameleri (Ahmet Uğur) Asafname (Lütfi Paşa) Nasihütüs Selatin (Gelibolulu Mustafa) Kitabüs Siyase (Pirizade) Hükümdar (Machiavelli)
1 3 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-12T22:17:50+02:00

Siyasetnamelerde siyaset kavramının çeşitli anlamları açıklanmıştır: hayvan terbiyesi, vali olmak, idare, ceza,idam, icraat, diplomasi gibi. Siyaseten katl bir cezalandırmadır ve meydanı siyaset, idam cezalarının uygulandığı yerdir. Siyaset çeşmesi, Topkapı Sarayı'nda, siyaseten katl için baş kesilen yerdir.
Başlıca eserler:
el Medinetül Fazıla (Farabi)
es Siyasetüs Şeriyye (İbn Teymiye)
el Ahkamüs Sultaniyye (Maverdi)
Siyasetname (Nizamülmülk)
Kabusname (Keykavus)
Kutadgubilig (Yusuf Has Hacib)
Siyasete Müteallik Asarı islamiye (Bursalı Mehmed Tahir)
Siyasetnameler (Agah Sırrı Levend)
Osmanlı Siyasetnameleri (Ahmet Uğur)
Asafname (Lütfi Paşa)
Nasihütüs Selatin (Gelibolulu Mustafa)
Kitabüs Siyase (Pirizade)
Hükümdar (Machiavelli)

1 5 1