Cevaplar

2012-11-12T22:33:00+02:00


Hem fiil özelliği taşıyan, hem de bu özelliği ile o eylemin adı olan fiilimsilere isim fiil(mastar) ya da ad eylem denir.

Ekleri: -ış, -iş, -uş, -üş, -ma, -me, -mak, -mek

İsim fiiller, isimler gibi ismin hallerine girerler: okuma-yı, okuma-ya, okuma-da, okuma-dan

İsim fiillerin olumsuzları fiiller gibi -me, -ma ekleriyle yapılır.

İsim fiiller, yanlarına aldıkları öğelerle birlikte yan cümlecik oluştururlar.

İsim fiil eklerini almış sözcüklerin bazıları eylem anlamından uzaklaşarak bir kavramın adı olarak da kullanılabilir. Bu durumda fiilimsi olma özelliklerini kaybederler, kalıcı isim olurlar.

Not: Bir sözcüğün kalıcı isim mi yoksa fiilimsi mi olduğunu anlamak için bu sözcüğü olumsuz hale getiririz. Olumsuzu -me, -ma eki ile yapılıyorsa sözcük fiilimsidir.


0
2012-11-12T22:39:19+02:00

Hem fiil özelliği taşıyan, hem de bu özelliği ile o eylemin adı olan fiilimsilere isim fiil(mastar) ya da ad eylem denir.

Ekleri: -ış, -iş, -uş, -üş, -ma, -me, -mak, -mek

İsim fiiller, isimler gibi ismin hallerine girerler: okuma-yı, okuma-ya, okuma-da, okuma-dan

İsim fiillerin olumsuzları fiiller gibi -me, -ma ekleriyle yapılır.

İsim fiiller, yanlarına aldıkları öğelerle birlikte yan cümlecik oluştururlar.

İsim fiil eklerini almış sözcüklerin bazıları eylem anlamından uzaklaşarak bir kavramın adı olarak da kullanılabilir. Bu durumda fiilimsi olma özelliklerini kaybederler, kalıcı isim olurlar.

Not: Bir sözcüğün kalıcı isim mi yoksa fiilimsi mi olduğunu anlamak için bu sözcüğü olumsuz hale getiririz. Olumsuzu -me, -ma eki ile yapılıyorsa sözcük fiilimsidir.

0