Cevaplar

2012-11-12T23:40:12+02:00

alıntı.........

1) 1/500000 ölçekli bir haritada Burdur Gölü 16 cm olarak
gösterilmiştirBuna göre aynı gölün 4 cm olarak gösteri-
lebilmesi için ikinci haritanın ölçeği ne olmalıdır?
A) 1/10000 B) 1/100000 C) 1/500000
D) 1/1000000 E) 1/2000000
2) Haritalarda ayrıntıları gösterme gücünü aşağıdakilerden
hangisi belirler?
A) Lejant B) Kullanılan projeksiyon
C) Enlem ve boylam sistemi D) Kullanılan sistem
E) Yerşekillerini gösterme biçimi
3) Türkiye ekvator üzerinde bir ülke olsaydı doğusu ile
batısı arasında kaç km lik mesefe bulunurdu?
A) 666 B) 1200 C) 1900 D) 2000 E) 2109
4) A - B şehirleri arasında uzaklık 110 km'dir Bu uzaklık
haritada 5 cm olarak gösterilmiştirFakat bir başka ha-
ritada bu uzaklık 10 cm olarak gösterilmiştirİkinci hari-
tanın ölçeği nedir?
A) 1/220000 B) 1/1100000 C) 1/1400000
D) 1/2100000 E) 1/4400000
5) Plan ile krokiyi birbirinden ayıran en önemli özellik aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Kroki daha ayrıntılıdır
B) Planlar daha geniş alanları gösterir
C) Planın ölçeği daha büyüktür
D) Krokinin başlığı yoktur
E) Plan ölçekli, kroki ölçeksizdir
6) Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerinden bi-
risi değildir?
A) Deniz kıyısından başlarlar
B) Kapalı eğrilerdir
C) Birbirleri ile kesişirler
D) En içteki eğri en yüksek yeri gösterir
E) Nokta ile de gösterilirler
7) İzohipslerle gösterilen bir yerin fiziki haritasında aşağı-
dakilerden hangisi bulunmaz?
A) Konum B) İki nokta arası uzaklık
C) Dağların yükseltisi D) Eğimli araziler
E) Nüfus dağılımı
8) 1/3500000 ölçekli haritada 4,2 cm gelen bir gölün ger-
çek alanı kaç km dir?
A) 985 B) 1450 C) 3250 D) 4500 E) 5145

1 5 1