Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-12T22:44:01+02:00
Izomer aynı kimyasal bileşime sahip olup, atomları arasındaki bağlantı yapıları farklı olan moleküller.


Sözcük, Eski Yunan dilinde eşit anlamındaki isos ve parça anlamındaki meros sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir. İzomerlerin kullanıldığı enzimlere ise izomeraz denmektedir.

 

Aşağıdaki şekilde, kimyasal formülü C3H8O ya da C3H7OH olan propil alkolün propanolun izomerleri gösterilmiştir.

Burada; (1) propil alkol ya da n-propil alkol, (2) izopropil alkol ve (3) metil etil eterdir.
3 5 3
2012-11-12T22:44:30+02:00

Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler).(Yun. isos: eş; meros: parça) Aynı çeşit ve sayıda atoma sahip fakat atomların düzenlenmesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı iki ya da daha fazla kimyasal bileşikten biri.

2 5 2