Cevaplar

2012-11-12T23:28:44+02:00

Sade link olunca siliniyor :D(Linkler en altta)

38-18.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda yaşanan Lale Devrini başlatan anlaşma hangisidir?
PASAROFÇA ANTLAŞMASI

39-Osmanlı imparatorluğunda İtfaiye birliğinin kurulması ,matbaanın açılması,Doğu klasiklerinin çevirisinin yapılması gibi gelişmeler hangi dönemde gerçekleşmiştir?
LALE DEVRİ

40-Hangi anlaşmayla Osmanlı imparatorluğu ile Avusturya arasındaki savaşlar sona ermiştir?
ZİŞTOVİ ANTLAŞMASI

41-İngiltere ve Rusya hangi olay karşısında Osmanlılarla birlikte hareket etmiştir?
FRANSANIN MISIR’I İŞGALİ

42-Osmanlı İmparatorluğunda ilk kez kültürel alanda ıslahat hangi dönemde yapılmıştır?
LALE DEVRİ

43-Hangi anlaşmayla Osmanlı İmparatorluğu Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etmiştir?
YAŞ ANTLAŞMASI

44-Osmanlı İmparatorluğunun gerileme döneminde izlediği politika nedir?
KAYBATTİĞİ TOPRAKLARI GERİ ALMA POLİTİKASI

45-Rusya’nın 18.yüzyıl boyunca hem Osmanlılarla hem de İsveç’le sürekli savaşmasının temel nedeni nedir?
SICAK SULARA İNME POLİTİKASI

46-Avusturya’nın 1791 de işgal ettiği Osmanlı topraklarını boşaltarak Ziştovi Anlaşmasını imzalamasına neden olan gelişme nedir?
FRANSIZ İHTİLALİNİN KENDİ TOPRAKLARINIDA ETKİLEMESİ TEHLİKESİ

47-Hangi gelişme Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa Ayaklanmasının bir iç sorun olmaktan çıkıp Avrupa devletlerinin sorunu durumuna dönüşmesine neden olmuştur?
MISIR SORUNU KARŞISINDA RUSYANIN OSMANLI DEVLETİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMASI

48-19.yüzyılda Rusya hangi olay sırasında Osmanlılarla birlikte davranmıştır?
MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PAŞA’NIN İSYANINDA

49-Osmanlı İmparatorluğunun bir Avrupa devleti sayılması,Avrupa Devletler Hukukundan yararlanması,hangi anlaşmanın hükümleri arasında yer alır?
PARİS ANTLAŞMASI

50-Osmanlı İmparatorluğunun 1876 Kanun-u Esasi’nin ilanıyla ulaşmak istediği amaçlar nelerdir?


51-II.Mahmut 1833 de kime karşı Ruslarla Hünkar İskelesi anlaşmasını imzalamıştır?
MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PAŞA’YA KARŞI

http://www.dersimiz.com/soru.asp?kod=ltar

http://www.tarihogretmeni.com/

http://www.dersizlesene.com/CIKMIS-SINAV-SORULARI/Acik-ogretim-lisesi-tarih-sorulari-ve-cevaplari-m256.html

http://www.muhteva.com/lise-tarih-soru-ve-cevaplari-t172561.html

0