Cevaplar

2013-10-24T19:38:06+03:00
Ünlü Yumuşaması Nedir?Küçük ve Büyük Ünlü UyumuSoru;Büyük-küçük ünlü uyumu ve ünsüz yumuşamasına örnek verir
misiniz?
büyük-küçük ünlü uyumu ve ünsüz yumuşamasıyla ilgili hepsinden 3-4 örnek
verebiLirmisiniz….
1.BÜYÜK ÜNLÜ UYUMUTürkçe’de sözcüklerde genel olarak,
kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlü gelir.
Türkçe’yi başka dillerden ayıran bu temel özelliğe büyük ünlü uyumu
denir. (Çocuklar, çiçekler, güzel). Bu durum, kelimenin Türkçe olup olmadığını
bize gösterir.
Bazı kelimeler
Türkçe olduğu halde büyük ünlü uyumuna uymayabilir:
· Zamanla ses
değişikliğine uğramış bazı sözcüklerde bu kurala aykırılık olabilir. Ana bu
kelimeler Türkçe sayılır : kardeş (kardaş, karındaş), elma (alma), hangi
(hangı, kangı), anne (ana).
·
Tek
heceli kelimelerde bu kural aranmaz.
· Birleşik kelimelerde aranmaz. Kelimeler
birleşikken uymaz, ayrı ayrı incelendiğinde uyarsa bu tür kelimeler Türkçe’nin
yapısına uygundur. Hanımeli….hanım + eli
· Kök veya gövde halindeyken
büyük ünlü uyumuna uyduğu halde –yor, ki, -ken, -leyin, -imtırak,
-gil eklerini aldığında kurala uymayan kelimelerde özel durumdadır. Getiri-yor, Sabah-ki,
Yeşil-imtırak…
NOT : Bazı yabancı kel. Tesadüfen uyuma uyabilir. Bunun Türkçe
olup olmadığını diğer kurallara bakarak karar vereceğiz. (Cennet : Türkçe’de
kel. –c- harfi ile başlamaz)
**** Yukarıda belirtilen durumlar dışında, bir
sözcük b.ünlü uyumuna aykırı yapıda ise, o sözcük yabancı kökenlidir.

2 3 2
2013-10-24T19:38:17+03:00
P ç t k ünsüzlerinin yanına ünlü alarak yumuşaması
1 1 1