Cevaplar

2012-11-13T00:05:19+02:00

 

İlk Türk Devletlerindeki devlet anlayışının temel esaslarını yazınız.

İlk Türk devletlerinde bağımsızlık anlayışını yazınız.

İlk Türk devletlerinde halk kavramını açıklayınız.

İlk Türk devletlerinde Teşkilatçılık anlayışını yazınız.

Türklerin askeri alandaki etkilerini yazınız.

İlk düzenli ordunun kim tarafından oluşturulduğunu ve şeklini yazınız.

İlk Türk devletlerindeki savaş taktiklerini yazınız.

İlk Türk devletlerinde Kağan olmak için gereken yetkileri ve Tanrı bağışı olan güç ve yeteneklerinin adlarını açıklayarak yazınız.

İlk Türk devletlerinde hükümdarların ünvanlarını yazınız.

Hatun ne demektir? Görev ve yetkilerini yazınız.

Tigin nedir? Görev ve yetkilerini yazınız.

Kurultay, toy, Toygun kavramlarını tanımlayıp kurultayın toplanma amaçlarını yazınız.

İlk Türk devletlerinde hükümdarın görevlerini yazınız.

İlk Türk devletlerinde hakimiyet alametlerini yazınız.

Saray görevlilerinden olan Silahtar, Çaşnigir, Candar, Alemdar, Vekil i Has ve Hares emirinin görevlerini yazınız.

Harem, Selamlık ve Enderun hakkında bilgi veriniz.

Karahanlılarda, Gaznelilerde ve Selçuklularda ayrı ayrı olarak Divan adlarını ve bunların görevlerini yazınız.(sf25)

Karahanlı,Selçuklu ve Gaznelilerde Eyaletlerdeki idarecilerin adlarını ayrı ayrı yazıp görevlerini açıklayınız.

Karahanlılarda, Gaznelilerde ve Büyük Selçuklularda ordu nun genel özelliklerini, Kısımlarını bunların özelliklerini ve Ortak yapılarını ayrı ayrı yazınız. Sf29

Devlet i Ebed Müddet, Nizam ı Alem ve Kanun ı Kadim kavramlarını açıklayınız.

1. Murat zamanı öncesi ve hemen sonrası dönemde, 1. Ahmet dönemlerinde hükümdar olabilme şartlarını yazınız.

Padişah ın yetki ve görevlerini yazınız.

Osmanlıda sarayı tanımlayıp sarayda yapılan iş ve eylemleri yazınız.

Osmanlılarda devşirme sisteminin özelliklerini yazınız.

Osmanlı da Divanın üyelerinin adlarını ve bunların görevlerini yazınız.

Osmanlı taşra idare birimlerinin adlarını ve bunların özelliklerini yazınız. Sf36

Osmanlı da klasik dönem taşra görevlilerinin idari birimlere göre yöneticilerin, güvenlikten sorumlu olanların ve adaletten sorumlu olanların adlarını yazınız. Sf37

Osmanlı da Ordu kaça ayrılır? Bunların adlarını ve görevlerini sınıflandırarak ayrı ayrı yazınız. Sf38

Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren başlayan sosyal, ekonomik askeri kültürel bozulmaları  ve değişmeleri yazınız.sf 40

3. selim dönemi yenilikleri yazınız.sf 41

2. Mahmut dönemi yapılan  yenilikleri yazınız.

2. Mahmut dönemi  Askerlikten, Adaletten ve Yönetimden sorumlu meclislerin adlarını ve görevlerini yazınız.

Tanzimat fermanı kimler zamanında neden yayınlanmıştır? Önemini yazınız.

Tanzimat dönemi merkez teşkilatında yapılan yenilikleri yazınız.

Tanzimat dönemi meclislerinin adlarını ve görevlerini yazınız.

1871 vilayet nizamnamesine göre Osmanlı taşra teşkilatındaki eyalet, sancak, kaza, nahiye ve köylerde yönetici adlarını ve meclislerinin adlarını yazınız. Sf47

1. Meşrutiyet kimin zamanında kimlerin etkileriyle hangi amaçlarla ilan edilmiştir?

1. Meşrutiyetle birlikte demokrasi alanındaki gelişmeleri yazınız.

Meclis i Ayan ve Meclis i Mebusan ın kapatılma nedeni olarak gösterilen olayı yazınız.

Genç Osmanlılar hakkında bilgi veriniz.

Meclisi Mebusan ve Meclis i Ayanın özelliklerini yazınız. Sf49.

İttihat ve Teraki Cemiyeti hakkında bilgi veriniz. Sf 51

2. Meşrutiyet kimin zamanında kimlerin etkisiyle ne zaman ve neden ilan edilmiştir?

31 mart vakası neden çıkmıştır? Nasıl bastırılmıştır

3 3 3