Cevaplar

2012-11-13T08:48:06+02:00

Kitabında ünite değerlendirmelerini yap ve tekrarla ... 

Onlar Çıkar ! 

Kesinlikle ;)

2 4 2
2012-11-13T09:49:31+02:00

  Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun “inanma biçimleriyle” doldurunuz. (20 Puan)

 

a) Tanrının varlığını ve birliğini savunup, eşi ve benzeri bulunmadığına inanma biçimine ______________ denir.

 

b) ______________, tanrının varlığını reddetmek, tanrı yokmuş gibi davranmaktır.

 

c) ______________, bilgi kaynağının keşif ve ilham olduğunu savunur.

 

d) ______________, tanrının varlığının bilinmez olduğunu ileri süren akımdır.

 

e)  Eski Yunan, Mısır, Roma ve İslam öncesi Arabistan yarımadasında ______________yaygındı.

 

 

3.    İslam’a göre ibadet nedir? İbadetler yapılışlarına göre kaça ayrılır? (15 Puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanları D ile yanlış olanları Y ile işaretleyiniz. (10 Puan)

 

(     ) İbadet etmenin asıl amacı cennete girmek olmalıdır.

 

(     ) Teyemmüm bozuluncaya kadar istediğimiz kadar namaz kılabiliriz.

 

(     ) İbadetler namaz, oruç, hac ve zekât ile sınırlı değildir.

 

(     ) Boy abdesti gereken hallerde Kur’an-ı Kerim’i ezberden dahi olsa okuyamayız.

 

(     ) Hiçbir ibadet başka bir ibadetin yerini tutmaz.

 

 

5.    Aşağıdaki tabloda abdest, boy abdesti ve teyemmüm ibadetlerinin farzı verilmiştir. Eksik yerleri doldurunuz. (20 Puan)

 

 

6.    Niçin ibadet edilir? Kısaca anlatınız (10 Puan)

 

 

 

 

 

7.    Teyemmüm alınacak durumlardan dördünü yazınız. (10 Puan)

 

 

 

 

 

 

 


1 1 1