Cevaplar

2012-11-13T09:25:33+02:00

Coğrafya, geo(Yer ) ile graphein ( tasvir etmek ) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. Coğrafyanın konusu yeryüzüdür.


1. Astronomi : Uzay bilimi

2. Jeoloji : Yer Bilimi

3. Jeofizik : Dünyanın iç yapısının inceleyen bilim dalı

4. Hidroloji : Sular bilimi

5. Meteoroloji: Atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalı

6. Kartografya :Harita bilimi

7. Zooloji : Hayvan bilimi

8. Botanik : Bitki bilimi

9. Antropoloji : İnsan bilimi

10.Etnoloji : İnsan ırklarını inceleyen bilim dalı

11.Sosyoloji : Toplum inceleyen bilim dalı

12.Demografi : Nüfus bilimi

5 4 5
2012-11-13T09:28:35+02:00

coğrafya- ülkemizdeki yerleri tanımlama 

nümizmatik- sikke ve madalyonların tarihi ve tanımıyla uğraşan; Tarih biliminin alt kolu olan bilim dalının adıdır

kronoloji-olayları tarihi sıraya koyma 

antropoloji-insan bilimidir

arkeoloji- kazı bilimi[1] veya kazıbilim[2]; kazı vb. yöntemlerle ortaya çıkarılan tarihî yapıtları kültürel, sanatsal ve tarihsel yönden inceleyen bir bilimdir

arkeometri-nsanlığın kültür tarihini anlamada arkeologlara yardımcı olabilmek için antik eserlerin ve materyallerin pozitif bilimyöntemleriyle incelenmesidir.

paleoğrafya  eski yazı çeşitlerini inceleyen bilimdir.

diplomatik- diplomaları oluşturan bilim daıdır 

epikrafi-yazıt bilimidir 

hukuk-hakim-savcı gibi insanların ilgilendiği bilim dalıdır

etnografya- (budun betimi, kavmiyat), kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran ırk bilimiYunanca ethnos ile graphein kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir

sigilografi-sosyal bölümüyle ilgilenen

sosyoloji-toplum bilimi 

2 2 2