Cevaplar

2012-11-13T14:00:20+02:00
Mahmutgediz's Blog Severek ve İsteyerek… Ana Sayfa Hakkımda Yeni Web Sitem İletişim RSS Kategori Arşivleri: segmentasyon nedir Pazarlama, Segmentasyon, Markalama 03 Kas

 

 

Pazarlama araştırması Amerikan Pazarlama Derneği tarafından “pazarlama ile ilgili problemlerin tespiti ve çözümü ile pazarda mevcut fırsatların ortaya çıkarılmasında pazarlama yöneticilerine karar vermede yardımcı olacak bilgilerin sistematik ve objektif bir şekilde tespiti, toplanması, analizi ve dağıtımı sürecidir” şeklinde tanımlanmaktadır. Pazarlama araştırması Süreci: 1-     Problemin Tanımlanması 2-     2-Araştırma şeklinin planlanması 3-     Veri toplama stratejisinin planlanması 4-     Örneklemin dizaynı 5-     Veri toplama 6-     Veri işleme ve analiz 7-     Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ‘’ Sonuç çıkartma ve öneride bulunma’2 8-     Rapor hazırlama ve sunum Araştırdığınız şey sayılarla ilgiliyse ve sayılarla ifade ediliyoesa ‘’kantitatif araştırma’’ (nicel araştırma)yöntemlerini kullanırız. Nedenler ve nasıllarla ilgili bir cevap arıyorsanız ‘’Kalitatif’’ araştırma yöntemlerine başvururuz. Araştırmalar nicel ve nitel olarak 2’ye ayrılırlar. Nitel araştırmalar olgular ve algılar ve duygularla ilgili bilgi verir. Nicel araştırmalar sayılarla ilgili bilgi verir. Araştırmalar yüzeysel veya derinlemesine olur. Genelde yüzeysel araştırmalarda konuya çok fazla girmeyen sorular sorulur ve anket de kişi de fazladır.Derinlemesine bilgi almak istiyorsak konuyla daha yakından ilgili olan kişilere başvururuz.  Yani Geniş kitlelerden yüzeysel bilgi ederiz ama daha dar kitlelerden derinlemesine bilgi alırız SEGMANTASYON: Segmantasyon bölümlemedir. Segmentasyon; pazarı kendi dinamikleri içinde değerlendirip ürünün hedef kitlesini belirlemede kullanılan bir yöntemdir. Bu analizi yapmak için davranışsal özelliklerin incelenmesi, coğrafi, demografik (yaş, cinsiyet, gelir vs) ve psikografik gibi hedef kitleyi bölümlendirme yöntemleri kullanılır. Mesela: İnternetin gün geçtikçe artan gücünü gören pazarlamacılar bu “mecraya” yönelerek ürününmarkalaşma sürecinde interneti aktif olarak kullanmaya başladılar. İnterneti kullanan “kitle”yi daha yakından tanımak için de bölümlendirme gereği duymaya başlandı. Booz Hallen & Hamilton ve Nielsen Ratings bu sürece “Occasionalization” yani “Durumsal” adını verdiler. Online segmentasyonda demografik ya da psikografiklerine bakılmadan tüketicilerin belirli bir zaman diliminde internetteki kişisel tavırlarına bakılıyor. Kişisel tavırlarıda aşağıdaki gibi 7 segmente ayırdılar.   1         Hızı severler 2         Sadece gerçekler 3         Tek görev 4         Yeniden gelirim 5         Oyalanıyorum 6         Bilgi lütfen     7         SörfçülerMarkalaşmak Nedir?  
Pazarlamanın ana fikri ‘Her şey Pazarlanabilir’ görüşüdür. Bir ürünün markalaşmasının sebebi kesinlikle diğer ürünlerden ayırt edilebilmesidir. Bugün markalaşmayı ortaya çıkaran en büyük neden üreticilerin tüketiciler üzerinde etkinlik sağlamak istemeleridir.
Marka ürünü niteleyen, tanımlayan, ayırt edici özelliktir. Günümüzde oluşan rekabet kavramında birçok ürün birbirine benzemektedir. Tüketicinin bunu ayırt edebilmesi için öncelikle markaya bakmaktadır. Çünkü birçok ürün birbirine benzemekte hatta ve hatta ayırt edilemeyecek durumdadır. Böyle bir durumda markaya eklenen soyut değerler çok önemlidir. (İmaj, Tarz vs.)Ayrıca somut olarak ise ambalajı, fiyatı, kullanım şartları ve iletişim çok çok önemlidir.
Akıllı ve güçlü bir marka olabilmek bugün pazar payının iyi olmasına kar ve satışa bağlıdır. Bu durum ise tüketicide sadakat duygusunu arttırmaktadır. Güçlü bir marka olabilmekte ki en önemli şart farklılıktır. Yani farkı ortaya koymaktır. Tüketici bir malı alırken onun kendisi açısından da yeterliliğini bakmaktadır. Ayrıca bir markanın imajı ve tarzı büyük önem taşımaktadır.
Bugün marka deyip geçmemek lazım hem yurtiçinde hem de yurtdışında bir marka haline gelmek firmaların büyümesinde ve imajında büyük karlılık oluşturmaktadır. Kalitelerini ve tüketiciye olan güvenilirliklerini ispatlamış olacaklardır.
 
Bugün bir marka bir firmayı gerçekten vezir etmektedir. Markalaşmadan rezil olmaktan ise markalaşarak vezir olmayı tercih edelim. Bir bireyi tanımlayan bireyi birey yapan markalardır. Markasız bir ürün ile markalaşmış bir ürün arasındaki farkı görmeniz dileğiyle…

 
0