Cevaplar

2012-11-13T14:45:55+02:00
ANSİKLOPEDİ  

??N izamiye Medreseleri, Büyük Selçuklular zamanında kurulan vezir


Nizamülmülk'ün adıyla anılan medreseler. En büyüğü, 


Bağdat'taki 


Nizamiye Medresesi olup, 


İsfahan


Nişapur


Belh


Herat


Basra


Musul ve 


Amul'da benzerleri vardı.

0