Cevaplar

2012-11-13T15:03:17+02:00

Araştırma ilköğretim çağındaki kız çocuklarının okula gitmeme nedenlerini tespit etmek
amacıyla, Van ili merkezinde, okula hiç gönderilmeyen ve geç gönderilen her iki grupta yer alan kız
çocukları, velileri ve öğretmenleri ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de konu hakkında yapılan çalışmalar
incelenmiş ve tarafların görüşlerini derinliğine elde etmek amacıyla nitel görüşme yöntemi
kullanılmıştır..
Araştırma sonuçlarına göre Van ilinde ilköğretimde cinsiyet eşitliği sağlama çalışmalarında
2000’li yıllarda önemli oranda başarı elde edilmiştir. Fakat cinsiyet farkı giderilmemiştir. Çalışmaların
devamı gerekmektedir.
Van ilinde kız çocuklarının okumama nedenleri ekonomik nedenler, dini inançlar ve erkekleri
önde tutan geleneksel anlayış olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç Türkiye geneli ile uyumludur.
Geleneksel cinsiyetçi görüş ve kız çocuklarının düşük konumuna yol açan önyargıların ortadan
kaldırılması yanında eğitim bilincinin kazandırılması zorunludur.

1 1 1
2012-11-13T15:05:43+02:00

yerşekkillerin elverişli olmadıgından sanaiyisi  gelişmediginden

 

0