1.)Anadolu'nun coğrafi konumu nedir? 2.)Türkler,Anadolu2ya hangi tarihlerde akınlar düzenlemişlerdir? 3.)Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri aşagıya yazınız. 4.)Asya ile Avrupa arasında bir köprükonumunda olan Anadolu'nun stratejik önemi nedir ? Açıklayınız . 5.)Malazgirt Meydan Savaşı'nın Anadolu'nun Türk yurdu olmasında etkisi nedir? SORULARINA ACİL CEVAP YANLIŞ CEVAP ŞİKAYET EDİLİR !

1

Cevaplar

2012-11-13T16:48:10+02:00

mALZGİRT SAVAÇI KAZANIALRAK ANADOLYUO YERLEŞİLMİŞ VE TÜRK MERKEZİ HALİNİ ALMAYA BAŞLAMIŞTIR

7 3 7