Cevaplar

2012-11-13T17:05:25+02:00

Atatürk ilkeleri ve Atatürk ilkeleri ile alakalı olarak gerçekleştirilen bazı devrimler (İnkılaplar)

Atatürk ilkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, İnkılapçılık (Devrimcilik), Devletçilik

Atatürk ilkeleri ile ilgili gerçekleştirilmiş olan devrimlerden bazıları;

Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili olan bazı devrimler (yenilikler):
-Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
-Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi (1934)

Milliyetçilik ilkesi ile ilgili olan bazı devrimler (yenilikler):
-İstiklal Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921)
-Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin kurulması (Türk Tarih Kurumunun Kurulması) (12 Nisan 1931)
-Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin Kurulması (Türk Dil Kurumunun Kurulması) (12 Temmuz 1932)

Halkçılık ilkesi ile ilgili olan bazı devrimler (yenilikler):
-Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü (17 Şubat 1926)
-Aşar Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)

Laiklik ilkesi ile ilgili olan bazı devrimler (yenilikler):
-Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
-Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
-Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)

İnkılapçılık (Devrimcilik) ilkesi ile ilgili olan (yenilikler):
-Yapılmış olan bütün yenilikleri kapsar.

Devletçilik ilkesi ile ilgili olan bazı devrimler (yenilikler):
-Ülkedeki karayolları, havaalanları, demiryolları ve limanların yapımı.
-1.Beş Yıllık Kalkınma Planı.
-Devletin banka kurması.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-13T17:05:26+02:00

Fransız devrimi önemli bir devrim çeşitidir . 

1 5 1