Cevaplar

2012-11-13T17:11:50+02:00

kökenleri bilinmemekle birlikte, en önemli mezopotamya uygarlıklarından biridir. birçok alanda gerçekleştirdikleri buluşlar, günümüzde bile önemini korumaktadır.

dönemlerinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan tarım, sümerlerin de temel geçim kaynaklarından birisidir. bulundukları bölgede tarım için gerekli koşullardan nem bulunmasına rağmen, başlangıçta bir türlü verimi sağlayamamışlardır. bunun nedeni ise, fırat ve dicle nehirlerinin taşma dönemlerinin düzensiz oluşudur. içinde bulundakları bu durum onları yeni icatlar yapmaya zorlamış ve bilinen ilk sulama sistemini sümerler bulmuştur. bu sırada da doğal olarak matematikte de ilerlemiş, şimdi kullandığımız bir çok eşitliğin temellerini atmışlardır. günümüzde pek kullanılmasa da, gene nehirlerin taşma zamanlarını takip etmek için kullandıkları ay takvimini bulmuşlardır.

bir diğer önemli geçim kaynakları ise, çanak çömlekçiliktir. bu dönemde geliştirilen çanak çömlek düzenekleri sayesinde, tekerleği de keşfetmişlerdir.googleden buldum

5 2 5
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-13T17:12:01+02:00

Hint-Avrupa dil ailesine mensup olduklarından dolayı genel kabul Avrupa kökenli bir topluluk olmalarıdır. 1930'larda Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde ortaya atılan Türk Tarih Tezi'ne göreyse bir Türk medeniyetiydi.[2] Bilimsel çevrelerde ise Türk Tarih Tezi, romantik ve milliyetçi yönlerinin olduğu savlarıyla eleştirilmiştir.[3] Bunun dışında, Türkiye Türklerinin kökeninin Orta Asya'ya dayandığı bilgisine karşın, son yapılan genetik araştırmalar Anadolu Türklerinin büyük bir kısmının köklerinin Orta Asya'ya dayanmadığını göstermektedir. Bu da bugün Türkiye Türklerinin, Hititler gibi Anadolu medeniyetlerini sahiplenmesine önayak olmuştur.[4][5] Tarihçi ve araştırmacı Sinan Meydan, Batının 19. yüzyıldaki kazı çalışmalarından sonra Hititler gibi medeniyetleri Avrupa kökenli kabul edip sahiplendiğini ve Hititlerin Türk olduğu tezinin Batı merkezli tarihe karşı bir başkaldırış olduğunu belirtmiştir..[6] Tarihçi Doç. Dr. Tufan Gündüz ise Hititlerin Türklerle alakası olmadığını ve buharlaşmış bir kavim olduğunu söylemiştir.[7]

2 3 2