Cevaplar

2012-09-27T16:29:58+03:00
    ÜNİTEDE NELERİ NE KADAR ÖĞRETE BİLİRİZ?     Tüm konular için verilen süre: 8 saat     Ayrılan ders saati: 10 saat   Ayrıca etkinlikler için zaman yok     Meb Kimya için yorumlar konu sonlarında verilecektir.   KONU DERSSAYISI NELERİ NE KADAR ÖĞRETE BİLİRİZ?   Eski Çağlarda Keşfedilen Maddeler   1 1. Eski çağ insanlarının, sınama - yanılma yoluyla keşfettiği maddeleri sayar.   Simyadan kimyaya 11. Simyanın uğraş alanını geçmiş zaman insanının hayali ile ilişkilendirir.  2 . Simyadan kimya bilimine aktarılan bulguların önemini örneklerle açıklar.   3.Önemli simyacıların isi mlerini sayar. Element Kavramının Tarihselgelişimi   11. Antik dönem “element” kavramı ile erken dönem “kimyasal element”kavramını karşılaştırır.   5. Elementi “kendinden daha basit maddelere dönüşmeme” temelindetanımlamanın sakıncalarına örnekler verir . 6. Element kavramını atomlardaki proton sayısı temelinde açıklar.   Kütlenin Korunumu Kanunu 0.5 Kimyasal olaylarda, Kütlenin Korunumu Kanununu açıklar.   Sabit Oranlar Kanunu 0.5 Sabit Oranlar Kanunu ile Dalton Atom Teorisi arasında ilişki kurar.   Dalton Atom Teorisi 0.5 Dalton atom teorisini kavrar Katlı oranlar Kanunu   0.5 Dalton Atom Teorisinden yola çıkarak Katlı Oranlar Kuralının nasıl tahminedildiğini açıklar.   Birleşen Hacim Oranları Kanunu   1 Gaz haldeki elementlerin birl eşen hacim oranlarını açıklamada Dalton AtomTeorisinin yetersiz kalışına örnekler verir . Avagadro Hipotezi 0.5 Avogadro Hipotezinin molekül kavramı ve kimyasal bağın anlaşılmasındakiönemini fark eder .   Bilimsel Yöntem   0.5 Deneysel verilerin yorumlanmas ı ve bunlardan yeni hipotezlerinoluşturulmasının, bilimsel yöntem için esas olduğu çıkarımını yapar.   Kimyasal bağların tarihi gelişimi   1 Kimyasal bağın antik dönemden günümüze kadar geçirdiği evreyi fark eder.   Maddenin halleri ve kimyasal bağlar   1Madde nin farklı hâllerinde atomlar, iyonlar ve moleküller arası bağların varlığını ve sağlamlığını örneklerle açıklar.   Kimyasal bağ ve elektron çekme itme kuvvetleri 1 Asal gaz elektron düzeni ile atomların bağ yapma yatkınlıkları arasında ilişki kurar. Kimyas al bağları elektriksel çekme - itme kuvvetleriyle ilişkilendirir.  
0