Cevaplar

2012-11-13T18:11:48+02:00

çözücünün kaynatılarak uzaklaştırılmasıyla, çözeltinin daha derişik hale getirilmesi işlemidir. evaporasyonundistilasyondan farkı, buharın genelde tek bir bileşenden meydana gelmesi ve buharda birkaç bileşen bulunsa bile, bunları birbirinden ayırmak için buharın herhangi bir işlemden geçirilmemesidir. kurutmadan farkı ise, artığın katı değil, sıvı olmasıdır. kristalizasyondan farkı ise, amacının kristal oluşturup büyütmek değil, bir çözeltiyi derişik hale getirmek olmasıdır.

0
2012-11-13T18:12:53+02:00

Evaporasyon çözücünün kaynatılarak uzaklaştırılması yolu ile çözeltinin
derişiklendirilmesi işlemidir. Bu işlemi, diğer prosesler ile karıştırmamak gerekir, çünkü
evaporasyon, distilasyon, kurutma, ve kristalizasyondan farklı bir işlemdir.
Evaporasyonun distilasyondan farkı, buharın genelde tek bir bileşenden meydana gelmesi
ve buharda birkaç bileşen bulunsa bile , bunları birbirinden ayırmak amacı ile buharın
herhangi bir işlemden geçirilmemesidir. Kurutmadan farkı ise, artığın katı değil, sıvı
olmasıdır. Kristalizasyondan farkı, amacının kristal oluşturup büyütmek değil de bir
çözeltiyi derişik hale getirmek olmasıdır.
Genellikle istenilen ürün derişiklendirilmiş çözeltidir. Fakat bazen buharlaştırılan
çözelti ana üründür. Örnek olarak, deniz suyunun buharlaştırılması ile içilebilir su eldesi
gösterilebilir. Derişiklendirme, çözelti doymuş olana kadar devam edebilir. Eğer bu
işlem, çözeltinin kristal katı olarak çökmesine kadar devam ettirilirse, bu operasyon
“kristallendirme” adını alır.
Her iki durumda da bir çok hız prosesi mevcuttur. Öncelikle ısıtma ortamından
çözeltiye bir ısı transferi gerçekleşir. Transfer genellikle katı yüzeye doğru olur. Daha
sonra, kütle ve ısı eş zamanlı biçimde, sıvıdan buhar fazına transfer edilir.
devamı

0