Cevaplar

2012-11-13T18:13:15+02:00

 Milli ekonominin temeli ziraattir. 
* Ulusal ekonominin temeli tarımdır. 
* Gerçek işgaller kılıçla değil, sabanla yapılır.
* Bence halk devri, iktisad devri mefhumu ile ifade olunur. 
* Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima yeniIdi. 
* Bağımsızlığın bütünlüğü, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.
* İstiklalin tamamiyeti ancak istiklal-i mali (mali bağımsızlık) ile mümkündür.
* Kazanılmış zaferlerin ve uğranılmış başarısızlıkların tümü iktisadi durumla ilgilidir. 
* Bilhassa para her türlü vasıtanın üstünde, bir mevcudiyet silahıdır.
* Kılıçla ülke alanlar, sabanla ülke alanlara karşı yenilmeye mahkumdurlar. 
* Askeri zaferlerimizle mağrur olmayalım. Yeni ilım ve iktisat zaferlerine hazırlanalım. 
* Milletleri vatanlarında takarrür (yerleşme) ettirmenin, millete istikrar vermenin vasıtası sabandır. 
* Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından evvel iktisadiyatını düşünmüş olmasın.
* Bilirsiniz ki ekonomik bakımdan güçsüz olan bir ulus, yoksulluktan kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, refaha ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal hastalıklardan yakasını kurtaramaz. Ulke yönetimindeki başarı ve ekonomik yönden sahip olduğu şeylerin derecesiyle orantılı olur. 

0
2012-11-13T18:18:13+02:00

onomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.

Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur.

0