Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-13T18:14:08+02:00
Soyut sanat

Soyut sanat genel anlamıyla doğada varolan gerçek nesneleri betimlemek yerine, biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya öznel kullanımı ile yapılan sanatadenir. Nonfigüratif sanat terimi ile değişmeli olarak kullanılır. 20. yüzyıl başında bu terim, gerçek biçimleri sadeleştirilmiş veya değiştirilmiş halleriyle imgelere indirgeyen Kübizm|Kübist ve Fütürizm|Fütürist sanatı tanımlamak için de kullanılmıştır.

 

2 5 2