Cevaplar

2013-10-26T15:31:26+03:00
1 Roman okumayı çok seviyordu
2 Kenan, derinliği olmayan bir roman kişisidir
3 Dün işe gitmiş
4 Kardeşim okuldan döndü
5 Pazardan patates aldım
6 Bugün eve erken geldim
7 Bir çalışma yapılmadığı anlaşılıyor
8 Okullar eylül ayında açılıyor
9 Sınıfımızın en çalışkanıydı o
10 Bugün çok işim var
11 Ayşe oldukça başarılıydı
12 Söylediklerini anlamadım değil, (anladım)
13 Bu yemek de yenmez mi? (yenir)
 
Beni arayıp sorar. (Olumlu fiil cümlesi)Beni arayıp sormaz. (Olumsuz fiil cümlesi) Kapını çalan bendim. (Olumlu fiil cümlesi)Kapını çalan ben değildim. (Olumsuz isim cümlesi) Akşama kadar beni beklemiş. (Olumlu fiil cümlesi)Akşama kadar beni beklememiş. (Olumsuz fiil cümlesi) Buradaki insanlar çok düşünceli. (Olumlu isim cümlesi)Buradaki insanlar çok düşüncesiz. (Olumsuz isim cümlesi) NOT1: Bir cümlenin yükleminde olumsuzluk bildiren ek ya da sözcük yoksa cümle biçimce olumludur. Bir cümlenin yükleminde olumsuzluk bildiren ek ya da sözcük varsa cümle biçimce olumsuzdur. Yarın size geliyoruz. (Biçimce ve anlamca olumlu)Yarın size gelmiyoruz. (Biçimce ve anlamca olumsuz) 
0
ama ingilizce olcakk :(
özür dilerim
2013-10-26T16:21:06+03:00
He loved to read the first novel2 Kenan , the depth of the person of a novel non-3 Yesterday went to work4 My brother returned from school5 potatoes bought the market6 Today, I came home early7 seems a work is not doneSchools opened in September 89 of our class that the çalışkanıydıToday, there is a lot of work 1011 Bu highly successful12 do not understand what you said , ( I mean it)13 This mealwas inedible ? ( to eat ) Call me and ask . ( Positive verb phrase ) call me and ask . ( Negative verb phrase ) was the one who stole your door . ( Positive verb phrase ) the door, I was not playing . ( Negative Noun clause ) waited for me until tonight . ( Positive verb phrase ) I waited until the evening . ( Negative verb phrase ) People here are very thoughtful. ( Positive Noun clause ) where the people are so inconsiderate. ( Negative Noun clause ) NOTE1 : predicate of a sentence or word or sentence formally positive addition to notifying the negativity . If the predicate of a sentence or word of negativity additional sentence stating formally negative. We come to you tomorrow . ( Formalistic and ask the synonym positive ) have not come to you tomorrow . ( Formalistic and ask the synonym negative 
0