Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-13T18:46:25+02:00

Kilokalori: Kalori (cal) atmosfer basıncında 1gram suyun sıcaklığını 145
0
C’den 155
0
C’ye çıkarmak için gerekli olan enerji miktarına denir Kilokalori:
(Bazen kilogram kalori veya büyük kalori de denir) 1000 kaloridir
Yiyeceklerin kalori değeri genellikle kilokalori terimi ile ifade edilir ve
genellikle kilo söylenmeyip sadece kalori olarak belirtilir

2 3 2
2012-11-13T18:47:02+02:00

büyük kalori (nedir ne demek)
Bir atmosfer basınç altında 1 kg suyun sıcaklığını 14,5 °C'den 15,5 °C'ye çıkarmak için gereken ısı enerjisi miktarı, kilokalori.
Large calorie.
büyük (nedir ne demek)
Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), küçük karşıtı
Örnek: Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz. Y. Z. Ortaç
Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram)
Örnek: Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti. P. Safa
Niceliği çok olan
Örnek: Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır. R. N. Güntekin
Üstün niteliği olan
Örnek: Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri. N. Ataç
Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş
Örnek: Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı. S. F. Abasıyanık
Önemli
Örnek: Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti. T. Buğra
Alman mastı.
Colossal.
Considerable.
Crying.
Dire.
Edifice.
Expansive.
Senior.
Giant.
Full grown.
Macro.
Mega.
Large.
Wide.
Grand.
Enormous.
Great.
Almighty.
Long.
High.
Major.
Maxi.
Elder.
Older.
Ample.
Bulky.
Capacious.
Capital.
Cyclopean.
No end.
No end of.
Exalted.
Extended.
Handsome.
Healthy.
Keen.
Large-Scale.
Magniloquent.
Mighty.
Precious.
Rousin.
Extensive.
Huge.
Legend.
Massive.
Prize.
Redoubtable.
Stupendous.
Substantial.
Sumptuous.
Tremendous.
Untold.
Voluminous.
Walloping.
Widely.
Coarse.
Outsized.
Adult.
Jumbo.
Monumental.
Mammoth.
Main.
Large-Size.
Heavy.
Vast.
Acute.
Blockbuster.
kalori (nedir ne demek)
Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15 °C'lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi, ısın.
Besinlerin, dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık ve enerjisini sağlama değerlerini gösteren ölçü.
Bkz. ısın.
Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece artırmak için gerekli ısı miktarı; bir büyükkalori ya da kilokalori, bin küçükkaloriye eşit ısı.
14,5
Bir atmosfer basınçta, bir gram damıtık suyun sıcaklığını 14.5 oC' den 15.5 oC' ye çıkarmak için gerekli olan ısı enerjisi miktarı, gram kalori, küçük kalori, kal.
Calory.
Therm.
Calorie.
Calorie
Calere: ısınmak

2 3 2