Cevaplar

2012-11-13T18:47:26+02:00

kesme işareti ile eki yanına yazabilirsin 

0
2012-11-13T18:47:38+02:00

a. Çok sözcüklü özel adların kısaltılmasında, her sözcüğün ilk harfi büyük yazılır ve harfler arasına nokta konulmaz. Bu kısaltmalara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır ve kısaltmanın okunuşuna uyar:

♦ TRT’ye.THY’nin.YSE’ deki, BOTAŞ’ta….

b. Sözcük kısaltmalarında ilk harf büyük yazılır, diğer harfler küçük yazılır ve sonuna nokta konur:

♦ Prof., Dr., Mah. …

0