Cevaplar

2012-11-13T19:56:28+02:00

Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lausanne (Lozan) şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi
 temsilcileriyle
 Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya
 temsilcileri tarafından, Lozan Üniversitesi salonunda imzalanmış barış antlaşmasıdır.
LOZAN KONFERANSINA KATILAN TÜRK HEYETİ

LOZAN ANTLAŞMASI için  İtilaf devletleri, barış görüşmelerine T.B.M.M. hükümetiyle Osmanlı hükümetini davet ettiler.
 Bu durum T.B.M.M. hükümeti tarafından olumlu karşılanmadı. Yapılan toplantıda Ankara hükümeti, 
Osmanlı hükümetiyle ilişkisi bulunmadığını ve Türkiyeyi yalnız Ankara hükümetinin temsil edebileceğini,
 aksi halde toplantıya katılmayacağını İtilaf hükümetlerine bildirdi.

 T.B.M.M. Hükümetinin uyarmasını da dikkate alan bu devletler, Lozan konferansına yalnız Ankara hükümetinin
 katılmasında bir sakınca görmediklerini bildirdiler.

TÜRK DELEGASYONU 

Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti çağrıya olumlu cevap verdi ve Ankarada Lozana gidecek heyet seçildi.
 Heyete İsmet Paşanın ( İsmet İnönü) başkanlık etmesi kararlaştırıldı. Dr. Rıza Nur ve Hasan Sakadan gayrı müşavir
 olarak heyete, Münir Ertegün, Muhtar Çilli, Veli Saltık, Zülfü Tiğrel, Zekai Apaydın, Celal Bayar, Şefik Başman,
 Seniyettin Başak, Şevket Doğruer, Tevfik Bıyıklıoğlu, Tahir Taner, Nusret Metya, Hikmet Bayur, Zühtü İnhan, 
Fuat Ağralı, Mustafa Şeref Özkan, Şükrü Kaya, Hamit Hasancan, Ruşen Eşref Ünaydın ve 
Yahya Kemal Beyatlı Beyler de alındı. Konferansa katılan Türk gazetecileri;Ahmet Cevdet, Ahmet Şükrü Esmer, Hüseyin
 Cahit Yalçın, Velit Ebüzziya, Kerami Kurtbay, Mecdi Sayman, Kemal Salih Sel, Asım Us, Ahmet Hidayet Reel Beylerdi.

0