Cevaplar

2012-11-13T19:05:59+02:00

Türkiye tarım ve hayvancılık bakımından bölge ülkeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Tarım üretimi yıllar bazında giderek artmaktadır. Ülke gerek coğrafi ve gerekse iklim sartları yönünden tarım ürünleri üretmeye çok elverişli olduğu içintarımsal üretimde ve özellikle gıda maddeleri üretiminde dünya üzerinde kendi kendine yeterli az sayıda ülkeden biridir. Sektördeki üretim artışı özellikle 1963 yılında başlayan planlı dönemle birlikte hızlanmış ve yıllık büyüme hızı uzun dönemde ortalama %3.3 olarak gerçekleşmistir. Bu oran aynı dönemlerdeki ortalama yıllık nüfus artis hızının (%2.2) üzerindedir. Planlı dönem öncesinde üretim artışı büyük ölçüde ekim alanlarının artmasina ve hayvan sayısının çoğalmasına baglı iken 1963 yılından sonraki artış tarım teknikleri ve girdi kullanımındaki olumlu gelişmelere ve dolayısıyla verimlilikteki yükselişe bağlıdır. Verimlilik ikinci üretim üretim tekniğinin gelişmesi kimyasal gübre tarımsal ilaçlar sulama suni tohumlama yem damızlık hayvan sayısı ile mekanizasyon gibi üretim girdilerindeki artişa baglı olarak zaman içinde artmıştır. 1990 yılından sonra özel sektörün tohumluk alımındaki olumlu faaliyetleri bitkisel ürünler verimliliğinin artışında etken bir faktör olmuştur. Yine aynı dönemde hayvancılık alanında verim artırıcı suni tohumlama hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadelede de önemli basarilar elde edilmistir.

Türkiye dünyanın toprak açısından büyük ülkelerinden biridir. Ülke topraklarının %60'tan fazlası kamuya (devlet belediyeler ve özel idareler) aittir. Bunun büyük bir kısmı ise mera ve orman arazisidir. 1940 yılında 14 milyon 800 bin hektar olan ekili ve dikili alan 1998 yilinda 27 milyon hektara ulaşmıştır. Ekili ve dikili alanın %78.9'unda kuru tarım ve %21.1'inde sulu tarım yapılmaktadır. 1998 yılı verilerine göre tarımsal üretimin %68.6'si bitkisel ürünler %23.7'si hayvancılık%4.5'i ormancılık ve %2.1'i de su ürünlerinden oluşmaktadır.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-13T19:06:42+02:00

sınıfff kaç ona göreee solicemm sde kardeşşş :)

0