Cevaplar

2012-11-13T19:41:40+02:00

Türkiye, 36° - 42° Kuzey paralelleri ile 26° 45° Doğu meridyenleri arasında yer alır. Diğer bir ifadeyle, Türkiye Ekvator’un kuzeyinde ve Greenwich’in doğusunda bulunan bir ülkedir. Türkiye’nin matematik konumunun sonuçları şöylece sıralanabilir:

Doğu - batı istikametinde 76 dakika yerel saat farkı bulunur. 

Aynı anda tek ortak saat kullanılır. Çünkü doğu - batı yönünde fazla geniş değildir. 

Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez. 

İki meridyen arası uzaklık yaklaşık olarak 85 - 86 km dir. 

Orta kuşakta yer alır. 

Mevsimler belirgin olarak görülür. 

Kışın cephesel yağışlar fazladır. 

Güneyden kuzeye gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülür. 

Güneyden kuzeye gidildikçe cisimlerin gölge boyu uzar. 

Güneyden kuzeye gidildikçe gece - gündüz süreleri arasındaki fark artar. 

Kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı yükseltir. 

Dağların güney yamaçları daha sıcaktır. Buna bağlı olarak güney yamaçlarda yerleşmeler fazladır


1 5 1
2012-11-13T19:42:01+02:00

Türkiye'nin konumu: Bir ülkenin coğrafi konumu deyince yeryüzünün neresinde bulunduğu, kıtalara, öteki ülkelere, denizlere, ticaret yollarına göre anlaşılır. 
Konumun çok önemli sonuçları vardır. Ülkelerin birçok özellikleri buna bağlıdır. Hatta bazı bilginler coğrafi konumu, ülkelerin alın yazısına benzetirler. Buna göre ülkelerin geçmişi, tarihteki rolleri, bugünkü durumları ve gelecekleri her şeyden önce konumlarıyla ilişkilidir. İşte bu sebeplerle ülkeler incelenirken ilk iş olarak coğrafi konumları ele alınır ve sonuçları araştırılır. Türkiye 36-42 KP arasındadır. Demek ki yerkürenin kuzey yarısında ekvator ile kuzey kutbu arasındaki mesafenin ortasına yakın bir yerdedir. Yani orta kuşağın bu kısmına "sıcak orta kuşak"ya da"subtropikal kuşak" adı verilir. Türkiye bu kuşakta 26-45 DM arasında uzanır. O halde yurdumuz başlangıç meridyenine göre doğudadır. 
İşte Türkiye 'nin yerküre üzerinde enlem boylam dereceleriyle belirtilen bu yerine matematik konumu denir. 
Türkiye'nin başta iklim olmak üzere bazı özellikleri matematik konumuna bağlıdır. Fakat yurdumuzun kıtalara, denizlere, başlıca ulaşım yollarına, büyük nüfus farklı ekonomik bölgelere göre konumun sonuçlarında da önemlidir. Bu tür konuma özel konum denir. 
Türkiye'yi dünya üzerinde aynı kuşakta yer alan birçok ülkelerden ayıran ona özellik veren başlıca sebep budur. Yani özel konum şartlarıdır. 
Bu bakımdan Türkiye dünyanın başlıca hiç bir ülkesinde rastlanmayan bazı özellikler gösterir. Kıtaların birbirine en çok yaklaştığı yerdir. Topraklarının bir kısmı Avrupa da bir kısmı Asya’dadır. 
Demek ki Türkiye hem bir Avrupa hem de Asya ülkesidir. Avrupa da 2 Asya da 4 ülke ile sınır komşusudur. 
Özel konum bakımından Türkiye’nin ilginç bir özelliği şudur: Topraklarımız eski dünyanın merkezinde olduğu halde 3 yönden denizlerle kuşatılmıştır. Topraklarımızın kuzeybatı kısmının ortasında da Marmara denizi ve boğazlar yer alır. Bütün bu denizler atlas okyanusunun kıtaya sokulmuş kollardır. Marmara ve boğazlar çok önemli bir yoldur. Çünkü Türkiye toprakları Karadenizi Akdenizden bir süngü gibi ayırır. 
Bu iki deniz arasındaki tek bağıntıyı boğazlar ve Marmara sağlar. 
Karadeniz ülkelerinin limanlarından gemilerin öteki ülkelere varabilmeleri için mutlaka topraklarımız üzerindeki bu yoldan geçmeleri gerekir. 
Önemli konum özelliklerinden bir başkası Türkiye’nin, dünyanın ekonomik, siyaset ve kültür bakımından farklı büyük bölgeleri arasında bulunmasıdır. 
Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip en çok petrol üreten fakat ekonomik bakımdan geri kalmış ülkeleri yer alır. Petrol yüzünden bütün dünyanın gözü bu bölge üzerindedir. Kuzey batımızda yoğun nüfuslu ve çok endüstrileşmiş orta ve batı Avrupa ülkeleri vardır. Ekonomik farklı ve birbirine muhtaç bu iki bölgeyi birbirine bağlayan en kısa Karadeniz ve hava yolları Türkiye’den geçer. Türkiye aynı zamanda İslamiyet’in orta doğuda Hıristiyan Avrupa’ya en fazla sokulmuş olduğu ülkedir.

0