Cevaplar

2012-11-13T20:17:57+02:00

SOSYAL BİLİMLERİN HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
Sosyal bilimler dünyanın ve yaşamın insanî ve toplumsal yönlerini inceleyen bir akademik disiplinler grubuna verilen addır. Türkiye'de zaman zaman sözel bilimler olarak da anılırlar. Sosyal bilimler sanat ve beşeri bilimlerden insanlığı incelerken, nitel ve nicel metotlar dahil olmak üzere daha ziyade bilimsel metotların kullanımını içermesidir. İnter-disipliner dalların çoğalmasıyla ve sosyal bilimler dışındaki bilimler arasındaki sınırlar büyük oranda muğlaklaşmıştır; nöropsikoloji dalı buna örnek teşkil edebilir. Sosyal bilimler başlığı altında genellikle aşağıda listelenen bilim dalları incelenir. Bununla birlikte bu dalların bir kısmı diğer akademik disiplin gruplarının da altında yer alabilir.

1 5 1
2012-11-13T20:18:08+02:00

Hayatımızın en önemli alt yapısını ilköğretim hayatımızda alırız. Kişisel gelişim sürecinde çok büyük önemi vardır. İlköğretimde aldığımız derslerden sadece bir tanesi olan sosyal bilgiler, bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Diğer sözler derslerden farklı olarak sayısal yönü de bulunan bu ders iyi bir yorumlama becerisi gerektirir. Bunun içinsosyal bilgiler albümü gibi görsel içerik ağırlığı ile öğretim ve internette sosyal bilgiler sitelerinde de bolca bulabileceğiniz testlerin bol bol çözülüp pratik kazanılması gerekmektedir. Bu ders ilköğretimde işlenen haftada en az üç saat işlenen önemli derslerden bir tanesidir. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar hayat bilgisi olarak işlenir. Dördüncü sınıftan sekizci sınıfa kadar işlenen bir derstir. Ayrıca bu derslerin kavranmasında ki en büyük etmen tartışma ortamlarıdır. Bunu çevremizdeki insanlarla yada sosyal bilgiler forumlarında yapabiliriz. Böylece bilgilerimizi pekiştirir ve daha da pratiğe dökeriz.

1 5 1