• Efkar dağıtmak
Sıkıntıyı gidermek, üzüntüyü yok etmeye çalışmak.
• Açık kapı bırakmak
Gerektiğinde bir konuya yeniden dönebilme imkânı bırakmak, kesip atmamak, ileriyi düşünerek ılımlı davranmak.
• Can atmak
Herhangi bir şeye sahip olmayı, ya da herhangi bir şeye erişmeyi çok istemek.
• Pabucu dama atılmak
Kendisinden üstün birinin çıkmasıyla gözden düşmek, değer ve itibarını kaybetmek.
• Ateş püskürmek
Çok öfkeli olmak, ağır sözler söylemek.

Cevaplar

2013-10-27T16:08:36+02:00
**Aba altından değnek göstermek: Sert görünmemekle birlikte karşısındakini üstü kapalı bir şekilde korkutmak.
 **Acem kılıcı gibi olmak : Karşıt olan iki tarafa da onların yanındaymış gibi görünmek. **Açık kapı bırakmak : Sorunlar görüşülürken kestirip atmadan ileride anlaşma olabilecek sözler söylemek, uygun davranışlarda bulunmak.
**Ağzında bakla ıslanmamak : Sır saklayamamak. **Bal dök yala: Her taraf temiz, her taraf dikkat çekecek kadar temiz.


3 3 3