Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-13T20:35:55+02:00
Doğada olmayan, sadece insan düşüncesinde varolan varlıkları konu alan bilimdir. ideal bilimler de denir. en temel bilimleri matematik ve mantıktır. 

formel bilimlerin konusu, zaman ve mekandan bağımsız varlıklardır. yöntemi tümden gelimdir. bilgisi deneyden gelmeyen, doğrudan akıl yoluyla ulaşılan bilgilerdir. 

felsefede formel bilimlere girer. *

0
2012-11-13T20:36:16+02:00

Formel bilimler Mantık ve Matematik bilimidir. Formel bilimler duyular ile kavranamayan, zaman ve mekan dünyası olan doğamızda yer almayan varlıktır. Örnek verelim; Matematik bilimi bir formel bilimler. Matematik biliminin konusu sayılardır; sayılar 2,3,4 doğada mevcut değildirler. Ancak biz bu sayıları zihnimizde düşünebiliriz. Bir üçgen şekli doğa içerisinde mevcut olmamasına rağmen yine bunu zihnimizde düşünebiliriz. Bu nedenle formel bilimler zihinsel ifadeler olup varlığı kanıtlanamaz.

0