Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-10-27T18:45:21+02:00
ÇEÇ TEPE (olduğu yere şimdi toptancı hali yapıldı) Mut’tan Karaman’a giderken 3. km.’de Kuruköprü ile Kokarçeşme arasında iki metre kadar yükseklikte muntazam koni şeklinde beyaz topraklı bir tepecik vardı. (Mutlular, etraf köylüler ev sıvamak için çektiler tükettiler şimdi yok.) Güney tarafında aynı topraktan daha büyücek bir tepe daha var. (O duruyor.)Küçük tepenin çeç, büyük tepenin de saman olduğu söylenir.Çok eski zamanın birinde çiftçinin biri orada harman kaldırırmış. Harmanı atıp daneleri samandan ayırdığı sırada eşeği ile bir ihtiyar gelip biraz arpa biraz saman ister. Harman sahibi vermek istemez.“- Yok!” der. İhtiyar:“- Ya bunlar ne?” deyince,“- Toprak” cevabını verir. İhtiyar o zaman:“- Dediğin gibi olsun” deyince harman da saman da toprak oluverirler.(Fatma Melleç’ten).    (Şimdi; 2006 oraya meyve hali ve Pazar yerleri yapıldı)
6 4 6