Cevaplar

2012-11-13T22:04:13+02:00

 

A                      B.a.b.c.dA                      B.a.b.c.dA                      Bg FONKSİYON A ve B birbirinden farklı iki küme olsun. A’nın her elemanını, B’nin yalnız bir elemanına eşleyen A dan B ye yalnız bir “f” bağıntısına, A dan B ye bir “fonksiyon denir.A dan B ye tanımlanan bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için; 1) A’da eşlenmeyen eleman bulunmamalıdır. 2) A  kümesinin  elemanlarından  biri,  B  kümesinin  birden  fazla  elemanıylaeşlenmemelidir. A kümesi f fonksiyonunun “Tanım Kümesi”, B kümesi ise f fonksiyonunun “Değer Kümesi”dir. A kümesinin tüm elemanlarının, f fonksiyonuna göre, B kümesinde eşlendiğielemanların oluşturduğu kümeye ise “Görüntü Kümesi” denir. ÖRNEK :  A={1,2,3,}, B={a,b,c,d} kümeleri veriliyor. Aşağıdaki A dan B ye tanımlananbağıntıların hangileri fonksiyondur? Şemalarını çizerek gösterelim. a) f={(1,a),(2,c),(3,d)} b) g={(2,b),(3,a)} c) h={(1,a),(1,c),(2,d),(3,d)
3 2 3