Cevaplar

2012-11-13T22:11:09+02:00

kardeş sen onu internetten araştır en doğrusu

0
2012-11-13T22:11:37+02:00

Oksijenli solunum tepkimeleri sırasında  3 molekül Glikozun parçalanması ileKrebs Döngülerinde toplam  kaç molekül CO (karbondioksit) açığa çıkar? Açıklayınız.

SORU.2: Oksijenli solunum olayı sırasında Glikoliz ve Krebs döngülerinde  hangi moleküller oluşurken CO  (karbondioksit) çıkışı olur?  Toplam CO (karbondioksit) çıkışını şematik olarak gösteriniz.

SORU.3: Fermantasyon nedir? Tanımlayınız. Ayrıca fermantasyon olayı hangi canlılarda görülür? Yazınız

SORU.4: Krebs döngüsü sırasında  12 molekül ATP  açığa çıkmışsa kaç molekül Glikoz  kullanılmıştır? Açıklayınız

SORU.5: “Bir Glikoz molekülünün oksijenli solunum olayında yakılması sonucunda toplam 40  ATP sentezlenir Bu  ATP’lerin  substrat düzeyinde fosforilsayonla ,4 tanesi Glikolizde, 2 tanesi Krebs Döngüsünde sentezlenir ” buna göre ;

Oksijenli solunum olayında oksidatif fosforilasyonla ETS’ de  sentezlenen 34 ATP’ninNADH  ve FADH  lere bağlı olarak hangi basamaklarda ve kaçar tane sentezlendiğini yazınız?

SORU.6: Başlatılmaları için 24 molekül ATP’nin harcandığı etil alkol fermantasyonlarında  toplam kaç molekül Glikoz kullanılmıştır? Açıklayarak yazınız.

SORU.7: Bir ATP molekülünün yapısını açıklayınız?

SORU.8: Oksijenli solunum olayı;

a)Hangi organellerde gerçekleşir?

b)Solunum olayının genel tepkimesi nasıldır? Yazınız.

SORU.9: Elektron Taşıma Sisteminin elemanlarını protein yapısında olup olmamalarına göre  sınıflandırarak isimlerini yazınız?

1 5 1