Cevaplar

2016-11-25T00:53:02+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Fetret Devri, kelime anlamı olarak duraklama, bunalım devri manasına gelebilmektedir. 1402 yılından 1413 yılına kadarki geçen on bir yıllık süreye Fetret Devri denmektedir. Bu devrin sürmesinin nedeni Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında bitmek bilmeyen taht kavgasıdır. Bu duruma sebep olan ancak bir de arka plan vardır. Dönemin iki yükselen devleti olan Osmanlı ile Timur Devleti’nin sınırları birbirine dayanmıştır. Genişlemeci politika izleyen bu iki devletin sınırları birbirini bulunca da aradaki gerilim kaçınılmaz hale getirmiştir. Timur’un istekleri ve tehditlerini yerine getirmeyen Bayezid, Timur’un Anadolu’daki ilerleyişine karşı 1402 tarihinde Çubuk Ovası’nda Timur’un karşısına çıkmıştır. Ortaçağ döneminin en kanlı muharebelerinden biri kabul edilen bu savaşta Osmanlı Devleti yenilmiş, Yıldırım Bayezid esir düşmüştür. Bunun sonucunda Timur Anadolu’daki beyliklerin hepsine beyliklerini geri dağıtmış ve Anadolu’daki siyasal birlik bozulmuştur. Bayezid’in oğullarının taht kavgası da buna eklenince Anadolu’da 11 yıl sürecek bir fetret devri başlamış; bu durum alınma noktasına gelen İstanbul’un fethini ve imparatorluk sürecini geciktirmiştir. Bu devir Çelebi Mehmet’in kontrolü ele alıp diğer kardeşlerini alt ederek başa geçmesiyle son bulmuştur.
1 5 1