Cevaplar

2012-11-13T22:22:02+02:00

Have to / Has to
(Zorunda Olmak / -meli, -malı)

Herhangi bir kural, kanun veya dış etken nedeniyle bir şey yapılmak zorunda olunduğunda ?have to / has to? yardımcı fiili kullanılır. ?I, we, they, you? şahıs zamirleri ile ?have to?, ?he, she, it? şahıs zamirleri ile ?has to? yardımcı fiili kullanılır. Soru cümlelerinde , ?I, we, they, you? şahıs zamirleri kullanıldığında ?Do? yardımcı fiili cümlenin başına gelir. Şahıs zamirinden sonra ?have to? kullanılır. ?He, she, it? şahıs zamirleri kullanıdığında ise ?does? yardımcı fiili cümlenin başına gelir. Şahıs zamirinden sonra ?has to? yardımcı fiili ?have to? şeklinde kullanılır. Bir başka deyişle, cümlede ?does? yardımcı fiili kullanıldığında ?has to? ifadesi asla kullanılmaz.

I have to wear uniform at school. (Okulda üniforma giymek zorundayım.)
You have to brush your teeth three times a day. (Günde üç defa dişlerini fırçalamalısın.)
Bob has to mail the letter. (Bob mektubu göndermeli.)
She has to study very hard. (Çok sıkı ders çalışmalı.)
They have to be here at 9.00. (Saat 9?da burada olmalılar.)

Do I have to brush my teeth? (Dişlerimi fırçalamak zorunda mıyım?)
Do they have to march this Saturday? (Bu cumartesi yürümek zorundalar mı?)
Does she have to bring her books? (Kitaplarını getirmek zorunda mı?)
Does he have to salute him? (Onu selamlamak zorunda mı?)
Do we have to speak English in class? (Sınıfta İngilizce konuşmak zorunda mıyız?)

0
2012-11-13T22:22:29+02:00

Bir şeyin yapılmasının zorunlu, gerekli, mecburi olduğunu anlatırken have tokullanılır.

I have to go to hospital.

Hastaneye gitmeliyim. (Gitmek zorundayım.)

Have to'nun Genel Yapısı

Özne + yardımcı fiil + have + mastar (to ile)

 özneyardımcı fiilesas fiil haveinfinitive (to ile) + He   has to work.   - I do not have to see the doctor. ? Did they have to go to school?

 

Have to 'nun Kullanımı

Genel olarak have to, kişisel olmayan zorunlulukları anlatırken kullanılır. Yapılması zorunlu olan şeyler, yasalarla ya da okul kuralları gibi kurallarla zorunlu tutulan şeylerdir.

In England, you have to drive on the left.

İngilterede arabayı sol şeritten sürmelisiniz.

In Turkey, school children have to wear a uniform.

Türkiye'de okula giden çocuklar üniforma giymek zorundadır.

Ahmet has to wear a tie at work.

Ahmet işte kravat takmak zorundadır.

Yukarıdaki örneklerde zorunluluk durumu kişinin fikrine göre değil dışardan bir etkiyle oluşmuştur.

Have to diğer bütün zamanlarla ve modallarla birlikte kullanılabilir. Şu örnekleri inceleyelim:

  özne yardımcı fiil esas fiilhave mastar   geçmiş zaman I   had to get up early yesterday. geniş zaman I   have to get up early today. gelecek zaman I will have to get up early tomorrow. şimdiki zaman She is having to wait.   present perfect We have had to get up on the time. modal (may) They may have to do it again.

0