Cevaplar

2012-11-13T22:26:37+02:00
Amasya Genelgesi ve Önemi

•Mustafa Kemal, Samsun'a çıktıktan sonra oradan Havza'ya geçti.

•Havza'da Anadolu halkını; işgallere karşı uyarmak, bilinçli hale getirmek, tepki göstermesi ve harekete geçmesini sağlamak için bir genelge yayımladı.

•Bu amaçla işgallerin mektup, telgraf ve mitinglerle protesto edilmesini istedi.

 

•Havza'da komutanlara ve valilere genelge göndererek bir an önce milli bir teşkilat kurmak gerektiğini ve bunun için yapılması gereken çalışmaları bildirdi.

•Mustafa Kemal, Amasya'da yakın silah arkadaşları Rauf (Orbay) Bey, Refet (Bele) Bey ve Ali Fuat (Cebesoy) Paşa ile toplantı yaptı.

•Erzurum'da bulunan Kazım (Karabekir) Paşa ile de haberleşerek Amasya Genelgesi'ni yayımladı.

  Amasya Genelgesi Kararları

1. Vatanın bütünlüğü. milletin bağımsızlığı (istiklali) tehlikededir.

2. İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. Bu durum, milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.

3. Vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

4. Milletin durumunu ve hak isteyen sesini bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir kurulun varlığı gereklidir.

5. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri  olan Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır.

6. Kongre için bütün illerden halkın güvenini kazanmış üç delege Sivas'a gönderilecektir.

7. Her ihtimale karşı, bu durumun milli bir sır olarak saklanması ve delegelerin gerekli görülen yerlerde değişik isimlerle seyahat yapmaları gereklidir.

ØAmasya Genelgesi, Türk Kurtuluş Mücadelesi'nin gerekçe, amaç ve yöntemini belirtmiştir. Mücadelenin nedeni, amacı ve nasıl yapılacağının yolu gösterilmiştir.

1 5 1
2012-11-13T22:26:49+02:00

-Milli Mücadele döneminde yayınlanan ilk ulusal genelgenin adı nedir?
Havza Genelgesidir.


--9.Ordu müfettişliğine neden Mustafa Kemal getirildi?
1-1.dünya savaşında gösterdiği başarılar.
2-Padişah vahdettin ile eskiden beri bir dostluğunun olması sebebiyle kendisine güvenilmesi


--Amasya Genelgesinin milli mücadeledeki  önemi nedir?
1-Milli mücadelenin gerekçesi,yöntemi ve amacı ilk kez belirtilmiştir. 
2-Kurtuluş savaşının ancak teşkilatlanarak kazanılabileceği vurgulanmıştır.
3-Genelgede (tamim'de) "Millîlik", "Bağımsızlık", ve "Egemenlik" kavramları, özellikle de "millet ve Milliyetçilik" Kavramları ısrarla vurgulanmıştır.


--Milli mücadelenin gerekçesi,yöntemi ve amacı ilk kez nerede belirtilmiştir?
Amasya Genelgesinde


--Erzurum Kongresi hangi amaçla toplanmıştır?
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından Doğu Anadolu'nun parçalanmaması ve ermenilere verilmemesi amacı ile düzenlenmiştir.


--Milli Mücadelede İstanbul Hükümetine alternatif bir hükümet kurulacağı ilk ne zaman açıklanmıştır?
Erzurum Kongresinde


--Erzurum Kongresinde alınan başlıca kararlar nelerdir?
1-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez.
2-Her türlü yabancı işgale ve mücadeleye karşı millet birlikte karşı koyacaktır.
3-Vatanın bağımsızlığını istanbul hükümeti sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. 
4-Milli iradeyi hakim, kuvayı milliye'yi etken kılmak esastır.
5-Azınlıklara, milli bütünlüğü ve egemenliği zedeleyici ayrıcalıklar verilemez.
6-Manda ve Himaye kabul edilemez.
7-Mebuslar meclisinin toplanmasına çalışılacaktır.

 
1 5 1