Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-13T23:22:31+02:00

Organizmanın belli bir zaman içinde ve ahenkli olarak gelişmesi. Büyümede, kalıtımla ilgili ve gelişme hormonlarının en önemli rol oynadığı iç faktörler sistemi ile; ısı, güneş ışını, besin ve rutubetin rol oynadığı dış faktörler önemlidir. İç ve dış faktörlerin rol oynadığı büyüme, başka bir deyimle, kas, kemik ve organların dokularındaki hücrelerin artışıdır; organizmanın çeşitli yerlerinde yağ birikmesinden ileri gelen bir artış değildir. Bu bakımdan büyümede en küçük birim olarak hücre alınır. Büyüme halinde hücrelerin sayısında bir çoğalma olacağı gibi, hücre hacimlerinde de bir artma görülür.        Metabolizma sonucu hücrelerden oluşan zararlı,yararsız ve gereksiz olan mad. Boşaltım Maddesi, bu mad. dışarı atılmasına Boşaltım, boşaltım yapmaya yarayan sisteme Boşaltım Sistemi denir.

Canlılar yaşadıkları yer ve ortamla ilişkili olarak boşaltım yapmak için farklı adaptasyonlar kazanmıştır.

BOŞALTIMLA ATILAN MADDELER

Proteinlerin yıkılması sonucu ortaya (Üre,Ürik Asit ve Amonyak) çıkar.

Hemoglobinin yıkılması için safra gereklidir.
Ayrıca Reçine,Yağ ve Mumsu maddelerde birer boşaltım maddesi olarak sayılır.

HOMEOSTASİ VE BOŞALTIM

Canlı, yaşayabilmesi için sürekli olarak dışarıdan besin,oksijen gibi bazı mad. almak ve hücrelerde oluşan artıkları sürekli olarak dışarıya atmak zorundadırlar.
Homeostasinin yaşayabilmesi için mutlaka “iç çevrenin belli sınırlar içinde tutulması” gerekir.

Homeostasinin Korunması: Sinir,solunum, endokrin,dolaşım ve boşaltım sistemleriyle sağlanır.

Kaynak: Tek hücreli ve çok hücreli canlılarda boşaltımın önemi nedir? http://www.webhatti.com/soru-cevap/609049-tek-hucreli-ve-cok-hucreli-canlilarda-bosaltimin-onemi-nedir.html#ixzz2C8kRnS00 
whkaynak 
             

1 5 1
2012-11-13T23:24:13+02:00

Büyümek eylemi. Organizmanın bütününde ya da bu bütünün bir bölümünde boyutların artması; bu artmanın olduğu dönem.vücuud 

 

Amip, öglena ve Paramesyumun kontraktil koful sayesinde ozmotik dengelerini nasıl sağladıkları anlatılmıştır0