Cevaplar

2012-11-13T23:39:10+02:00

İnkılâpçılık
(Devrimcilik)
* Toplumun eskiyen düzeninin yerine yeni ve çağdaş bir düzen getirilmesidir. Bu yeni ve çağdaş düzen köklü değişiklikler yapılarak gerçekleşir.
* Atatürk İnkılâpçılığı, kendi kendini yenileyen (değişen şartlara göre kendini yenileyen hareketli) bir yapıya sahiptir.
* Amaç bir taraftan devleti güçlendirmek ve korumak, diğer taraftan da uygar dünyanın gidişine ayak uydurmaktır.

* Devrim
* İnkılâp
* Çağdaşlaşma
* Değişim
* Yenilik
* Dinamik yapı

0
2012-11-13T23:39:54+02:00

atatürk

yenilik

kökten değişim

cumhuriyetçilik

atatürkün milliyetçiliği (diğerinden farklı)

devletçilik

laiklik

inkılapçılık

halkçılık

0