1.Mikroorganizmalar 2.Bitkiler 3.Hayvanlar 4.Kültürel etmenler
Yukarıda verilenlerden hangileri biyolojik çevreyi oluşturan öğelerdendir?
A)1-2 B)1-3 C)1-2-3 D)2-3-4 E)3-4
--------------------------------------------------------------------------------------
Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin sağlık düzeyini gösteren ölçütlerdendir?
A)Üretim artış hızı
B)Evlenme yaşı
C)Ülkedeki kadın erkek sayısı
D)Okul öncesi eğitim kurumları sayısı
E)Nüfus artış oranı
----------------------------------------------------------------------------------
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ''D'', yalnış olanların başına ''Y'' yazınız.
1.Poliklinikler, üçüncü basamak tedavi hizmeti veren kuruluşlardır
2.Malta humması, hastalıklı hayvanın süt ürenlerinden bulaşır
3.Zehirler, kanser yapıcı maddeler vb kimyasallar insan sağlığını olumsuz yönde etkiler
4.Kişilerin sakatlıklarının giderilmesi, bedensel yeteneklerinin artırılması, onlara yeni beceriler kazandırılması, sosyal ve iş uyumunun sağlanması için yapılan çalışmalara rehabilitasyon denir.
5.Gelişmiş ülkelerde anne ölüm oranı yüksektir
-------------------------------------------------------------------------------
Diş minesinin direncini artıran element aşağıdakilerden hangisidir?
A)Flor B)Klor C)Sodyum D)Demir E)Potasyum
------------------------------------------------------------------------------
Bi yardım ederseniz sevinirim beyler yarın sınavda çıkcakmış bu sorular

2

Cevaplar

2012-11-13T23:42:28+02:00

1. soru c

 

2. soru e

 

3. soru

1. d

2. y

3. d

4. d

5. y

 

5.soru a

1 4 1
2012-11-13T23:43:33+02:00

1) c

2) boş

1.d

2.y

3.d

4.y

5.y

3)A

1 3 1