Cevaplar

2012-11-14T10:15:48+02:00

A- Subject Pronouns(özne görevli zamirleri)

  I........... ben           

  you....... sen

  he......... o (erkek)

  she........ o (bayan)

  it........... o  (cansız varlık ve hayvanlar için)

  we........ biz

  you....... siz

  they...... onlar

 

 

Examples:

 

I live in Kahramanmaraş. (Ben K.Maraş'ta yaşıyorum.)
Do you like playing tennis? (Sen tenis oynamayı sever misin?)


He doesn't want to come this evening.(O bu akşam gelmek istemez.) 
She works in a photo shop. (O bu foto dükkanında çalışır.)
It is a cat. ( O bir kedidir.)


We are studying pronouns at the moment. 

(Biz şimdi zamirleri çalışıyoruz.)

You are students. (Siz öğrencilersiniz.) 
They like swimming. (Onlar yüzmeyi seviyorlar.)

 

0
2012-11-14T13:08:47+02:00

A- Subject Pronouns(özne görevli zamirleri)

  I........... ben           

  you....... sen

  he......... o (erkek)

  she........ o (bayan)

  it........... o  (cansız varlık ve hayvanlar için)

  we........ biz

  you....... siz

  they...... onlar

 

 

Examples:

 

I live in Kahramanmaraş. (Ben K.Maraş'ta yaşıyorum.)
Do you like playing tennis? (Sen tenis oynamayı sever misin?)


He doesn't want to come this evening.(O bu akşam gelmek istemez.) 
She works in a photo shop. (O bu foto dükkanında çalışır.)
It is a cat. ( O bir kedidir.)


We are studying pronouns at the moment. 

(Biz şimdi zamirleri çalışıyoruz.)

You are students. (Siz öğrencilersiniz.) 
They like swimming. (Onlar yüzmeyi seviyorlar.)

  bak böyle çalışırsın artık

0