Cevaplar

2012-11-14T14:44:09+02:00

Matbaacılık

Matbaa, bilginin çoğaltılarak yayılmasına imkân sağlayan çok önemli bir buluştur. Kitap, dergi, gazete, afiş, ambalaj gibi basılı malzemelerin tümü matbaacılık alanının ürünleridir. 
Matbaacılık başta eğitim, iletişim, reklam olmak üzere birçok alanla yakından ilişkilidir. Okullarda kullanılan ders kitaplarından günlük gazetelere, iş yerlerinde kullanılan evraklardan piyango biletlerine kadar bütün basılı malzemeler matbaalarda üretilmektedir. İmalât sektöründeki ürün ambalajlarının üretilmesi, etiket baskısının yapılması da matbaacılığın çalışma alanlarıdır. Bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanındaki hızlı gelişim matbaacılığı da olumlu yönde etkilemiştir. Geçmişte son derece ilkel koşullarda basım işleri yapılırken, bugünün matbaaları teknolojik ortamlardır. Bilgisayar kontrollü otomatik baskı makineleri sayesinde sadece 1 dakikada on binlerce baskı yapmak mümkündür. Hatta bazı tesislerde aynı makinede baskı yapmak, basılan işi kesmek, katlamak ve dikiş atmak sadece birkaç saat sürmektedir. Matbaacılık tasarım, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası bölümlerinden oluşur. Günlük yaşamda karşılaştığımız basılı malzemeler kalabalık bir ekibin ortak çalışmasının ürünüdür. Tüm birimlerde gerçekleştirilen işlemler, ayrı bir dikkat ve titizlik gerektirir.

0
2012-11-14T14:44:21+02:00

gazeteci demek kesin gazeteyi basan kişiye denir

0