Cevaplar

2012-11-14T16:02:52+02:00

 Milât Ne Anlama Gelir, Milât Ne Demektir, MilâtAnlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Milât ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Milât Anlamı

İsa Peygamber’in doğduğu gün. Sözcük olarak doğum zamanı anlamına gelir. İsa’nın doğumu, bugün kullandığımız takvimin de başlangıcı olarak kabul edilmiştir. İsa’nın doğumundan önceki zamanlar Milât’tan Önce (M.Ö.) ya da İsa’dan Önce (İ.Ö.), İsa’nın doğumundan sonraki zamanlar Milât’tan Sonra (M.S.) ya da İsa’dan Sonra (İ.S) olarak belirtilir.

1 5 1
2012-11-14T16:03:03+02:00

Milat, İsa'nın doğduğu gün İsa'nın doğum tarihine dair net bir bilgi olmamakla birlikte, Gregoryen Takvimi'ne (Miladi Takvim) göre oluşturulmuş zaman çizelgesinde "0" noktası olarak kabul edilir Bu tarihten önceki tarihler "Milattan Önce" (MÖ), bu tarihten sonraki tarihler "Milattan Sonra" (MS) olarak tanımlanırlar Ayrıca "İsa'dan Önce" (İÖ) ve "İsa'dan Sonra" (İS) terimleri de aynı anlamda kullanılır

Kökenbilim
Milat kelimesi, Arapça kökenli bir sözcüktür Veladet (doğum) sözcüğünden gelir

Miladi Takvim (bak Miladi Takvim)
İsa'nın MÖ 6 ila MÖ 2 yılları arasında doğduğu düşünülmektedir İtalyan doktor Aloysius Lilius (yak 1510 – 1576) tarafından hazırlanan ve Papa XIII Gregory tarafından yürürlüğe konulan Gregoryen Takvimi'ne göre milat, 1 Ocak 0 (sıfır) olarak kabul edilmiştir
1 Ocak tarihi Gregoryen Takvim'in bir önceki versiyonu olan Jülyen Takvimi'ne göre de yılbaşı idi 1 Ocak tarihi MÖ 153 yılından beri Romalılarca yılbaşı kabul edilmiştir

Anno Domini
Orta Çağ Latince'sinde Anno Domini "Efendimizin yılında" anlamına gelmektedir Batılı dillerde Anno Domini sözcüğünün kısaltması (AD veya AD) 'Milattan Sonra' anlamında kullanılır

1 2 1