Cevaplar

2012-11-14T16:13:21+02:00

1. Tanzimat Fermanı’nın ilanını ve o dönemde sosyal hayata getirdiği yenilikleri araştırınız.

Tanzimat Fermanı ile Batılılaşma akımı iyice hız kazanmıştır. Osmanlı toplumunda aşağıda değişimler göze çarpar: Mimari de Batı tarzı evler ve binalar oluşmaya başlamış,
Eğitim ve öğretimde Batı tarzı okullar açılmaya başlanmış.
Toplumdaki insanların giyim kuşamında Batı tarzı görülür olmuş, fes, cüppe, kavuk, yemeni yerini pantolon, iskarpin, redingotlara bırakmış.
Aydınlar Batı’yı daha yakından tanıyarak onların edebiyatını bize getirmeye çalıştılar.
Özellikle eğlence merkezleri (Surdışı, Beyoğlu…) oluşmaya başladı.
Dadılar Fransız olarak seçilmeye başlandı, çocuklar Batı tarzıyla yetiştirildi.

2. Kurtuluş Savaşı’nın tarihimizdeki yeri ve önemi hakkında düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen roman, hikâye ve şiir türündeki eserlerin adlarını öğreniniz. Bunlardan istediğiniz bir eseri okuyunuz. Kurtuluş Savaşı’nın, seçtiğiniz esere nasıl yansıdığını belirtiniz.

2.Bir milletin yok olmaması için bütün benliği ve varlığı ile yokluk içinde mücadele bir savaştır. Bir topluluk yok olmanın eşiğinde dönmüştür.

Halide Edip Adıvar-Ateşten Gömlek

Yakup Kadri-Yaban

Kemal Tahir – Yorgun Savaşçı3. “Türklerin cihan hâkimiyeti” düşüncesi hakkında bilgi edininiz.

3. Türkler, Tanrı’nın cihanı yönetme gücünü kendilerine verdiğine inanırlar. Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz Kağan,bir kurt ile yola çıkar ve önüne gelen kavimleri yener, ama burada Tanrı, dünyayı yönetme gücünü sadece o Türklere verdiği inancı yatmaktadır.
0
2012-11-14T16:31:40+02:00

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni dünya görüşleri sanat anlayışımızda köklü değişiklikler yapmıştır.

Hikâye, roman ve tiyatro eserlerinde yurt ve köy sorunlarına yöneliş devam etmiştir.

Sürüp gelen dil tartışmaları bilimsel bir sonuca bağlanmış, Türk edebiyatı Batı taklitçiliğinden kurtulup kendi kişiliğini bulmuştur.

Halk ve aydın arasındaki uçurum kapatılmaya çalışılmış, edebiyatımız çağdaş anlayışlar doğrultusunda gelişimini başarıyla sürdürmüştür.

:örnek yazarlar 

Cevdet Kudret Solok
Ziya Osman Saba
Vasfi Mahir Kocatürk
Sabri Esat Siyavuşgil
Yaşar Nabi Nayır
Muammer Lütfi Bahşi
Kenan Hulusi Koray    

ALINTI

0