Cevaplar

2013-10-29T14:07:58+02:00
1) METAL İLE AMETALDEN OLUŞAN BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI
 
 METALİN ADI + AMETALİN ADI + “ÜR” EKİ
***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt ise sülfür; hidrojen ise hidrür olarak okunur.
Örnekler: 
ZnS Çinko sülfür 
KF Potasyum florür

***Eğer metalin birden fazla değerliği varsa bileşikteki değerliği adından sonra parantez içinde belirtilir.
Örnekler:
FeCl2 Demir (II) klorür 
SnS Kalay (II) sülfür

*** Oksijen bileşikleri oksit olarak adlandırılır.
Örnekler:
CuO Bakır (II) oksit 
ZnO Çinko oksit

2)İKİ AMETALDEN OLUŞAN BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI
Bir ametal ile başka bir ametalin yaptığı ikili bileşiklerin adlandırılmasında aşağıdaki sıra takip edilir. Birinci ametalin sayısı 1 ise yazılmaz ve okunmaz. 

1.Ametalin sayısı + Adı + 2.Ametalin sayısı + Adı + “ür” Eki 
 
SAYILARIN LATİNCE KARŞILIKLARI 
 1.mono    6.hekza 
 2.di         7.hepta 
 3.tri         8.okta 
 4.tetra     9.nona 
 5.penta   10.deka

Örnekler:
CO2 Karbon dioksit 
PCl3 Fosfor tri klorür 
P4S3 Tetra fosfor tri sülfür

3) KÖKLÜ BİLEŞİKLER 
  
3.1) METAL VE KÖKTEN OLUŞAN BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI 
 
Köklerin oluşturduğu bileşikler adlandırılırken önce metalin adı sonra kökün adı okunur. Eğer metal birden fazla değerlik alıyorsa bileşikteki değerliğini adından sonra parantez içinde belirtiriz. 
 
Örnekler: 
PbSO4 Kurşun (II) sülfat 
Pb(SO4)2 Kurşun (IV) sülfat 
 
3.2) KÖK VE AMETALDEN OLUŞAN BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI 
 
Kök ve ametalden oluşan bileşikler adlandırılırken önce kökün adı sonra ametalin adı ve “ür” eki söylenir. 
 
Örnekler:
NH4Cl Amonyum klorür 
(NH4)2S Amonyum sülfür 
 
 
3.3) İKİ KÖKTEN OLUŞAN BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI 
 
Bu tür bileşikler adlandırılırken önce birinci sonra ikinci kökün adı söylenir. 
 
Örnek:
NH4OH Amonyum hidroksit
29 4 29