Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-14T17:09:35+02:00

1 . Çevre, yöre, etraf

2 . mecaz Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu, çevre:

örnek cümle:

"Bir de şuuraltı dahi olsa muhitin onu göçüp giden, sönen bir insan telakki ettiğini hissetmiştim.


1 3 1